Tim Forslund

Tim Forslund

Amanuens|Teaching Assistant

  • Tjänstetitel: Amanuens
  • Avdelning: Institutionen för informationssystem och –teknologi (IST)
  • E-postadress: tim.forslund@miun.se
  • Ort: Sundsvall