Tobias Eklund

Avdelningsekonom|Financial Officer

  • Tjänstetitel: Avdelningsekonom
  • Akademisk titel: Avdelningsekonom
  • Ansvarsområde: HLV och PSO
  • Avdelning: Ekonomiavdelning (EKO)
  • Telefon arbete: 010-142 78 40
  • E-postadress: Tobias.Eklund@miun.se
  • Rumsnummer: L404/A223a
  • Ort: Östersund

Avdelningsekonom

Jag är avdelningsekonom vid institutionerna Psykologi och Socialt arbete (PSO) och Hälsovetenskap (HLV).