Tobias Karlsson

Avdelningsekonom|Financial Officer

  • Tjänstetitel: Avdelningsekonom
  • Akademisk titel: Ekonom
  • Ansvarsområde: Institutionerna NAT & DES samt avd FUS inom förvaltningen
  • Avdelning: Ekonomiavdelning (EKO)
  • Telefon arbete: 010-142 79 10
  • E-postadress: Tobias.Karlsson@miun.se
  • Rumsnummer: K304
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: Fibre Science and Communication Network

Övrigt

Ekonom på institutionerna NAT och DES samt avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS) - Projektekonomi och rapportering - Budget och prognos - Bokslut m.m.