Tobias Ohlsson

Spara favorit

Jag är fakultetsadministratör på avdelningen för Socialt arbete (SOA) och administrerar följande program och kurser, campus Östersund:

Socionomutbildning, 210 hp (start höst/vår)
Magisterprogram i socialt arbete, 60 hp

Fristående kurser:

Socialt arbete