Ulf Engqvist | miun.se

Ulf Engqvist

  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Annan titel: Tidigare lektor
  • Avdelning: Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)
  • E-postadress: ulf.engqvist@miun.se
  • Rumsnummer: L458
  • Anställd vid ämnet: Socialt arbete

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Engqvist, U. (2011). A follow up study of former child and adolescent psychiatric patients´psychiatric care in adulthood. European psychiatry, vol. 26: Suppl 1, ss. FC27-03

Engqvist, U. (2009). Har Ellen Key och barnperspektivet glömts bort helt och hållet?. Psykisk Hälsa, : 3-4, ss. 55-63.

Engqvist, U. (2009). Hur går det för barn- och ungdomspsykiatrins patienter?. Psykisk Hälsa, : 2, ss. 53-58.

Engqvist, U. & Rydelius, P. (2008). The occurrence and nature of early signs of schizophrenia and psychotic mood disorders among former child and adolescent psychiatric patients followed into adulthood. Child and Adolescent Mental Health, vol. 2: 1, ss. 30    

Engqvist, U. & Rydelius, P. (2007). Child and adolescent psychiatric patients and later criminality. BMC Public Health, vol. 7: 147, ss. 221    

Engqvist, U. & Rydelius, P. (2006). Death and suicide among former child and adolescent psychiatric patients. BMC Psychiatry, vol. 6    

Engqvist, U. & Rydelius, P. (2005). Barn och ungdomar inom BUP - Hur går det för dem?. Psykisk hälsa, vol. 4, ss. 39-44.

Engqvist, U. (2000). Barnpsykiatrins och vuxenpsykiatrins syn på varandras kunskaper och verksamhet.. Socialmedicinsk tidskrift, : 4, ss. 344-352.

Engqvist, U. & Rydelius, P. (2000). Hur går det för barn- och ungdomspsykiatrins patienter? : Samverkan krävs mellan pediatrik, barn- och vuxenpsykiatri. Läkartidningen, vol. 97: 23, ss. 2856-2861.

Engqvist, U. (1998). Effektivare vård och nöjd personal då barnpsykiatrisk vård blev öppen. Läkartidningen, vol. 96: 9, ss. 1021-1022.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Engqvist, U. (2009). Suicides, psychotic disorders and criminality among former child and adolescent psychiatric patients followed into adulthood. Diss. (Sammanläggning) Stockholm : Karolinska institutet, 2009

Kapitel i böcker, del av antologier

Engqvist, U. (2012). Mood disorders in childhood and adolescence and their outcome in adulthood. I Clinical, Research and Treatment Approaches to Affective Disorders. IN-TECH.  

Engqvist, U. (2012). Psychoses in a Child and Adolescent Psychiatric Population and their Outcome in Adulthood. I Psychosis : Causes, Diagnosis and Treatment. Nova Science Publishers, Inc.. S. 79-112.

Konferensbidrag

Engqvist, U. (2007). Alkohol hos ungdomar och risk för suicid : Svenska Lärkaresällskapets Riksstämma, sektionssymposium.

Engqvist, U. & Rydelius, P. (2004). Child and adolescent psychiatric patients and later criminality. I Facilitating Pathways: Care, Treatment and Prevention in Child and Adolescent Mental Health : Proceedings. 16th International Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry, Berlin. Berlin :

Engqvist, U. & Rydelius, P. (2004). Mortality among former child and adolescent psychiatric patients.. I Facilitating Pathways: Care, Treatment and Prevention in Child and Adolescent Mental Health, 16th International Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry, Berlin.

Engqvist, U. (2003). Child psychiatric patients in adulthood: Psychiatric services use, mortality, and criminality. : Promoting Psychiatric Care, 27th Congress of the Nordic Psychiatric Association, Reykjavik.

Engqvist, U. & Rydelius, P. (1998). Which child and adolescent psychiatric patients need psychiatric care as adults? : Trauma and recovery, Care of Children by 21st Century Clinicians, 14th International Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry, Stockholm.

Licentiatavhandlingar

Engqvist, U. (2002). Om samarbetet mellan barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri : Personalens kompetens och patienternas behov. Lic.-avh. Stockholm : Karolinska Institutet, 2002

Manuskript

Engqvist, U. & Rydelius, P. Young adult and middle-aged psychiatric patients - a comparison of those with and without a history as recipients of child and adolescent psychiatric care..

Övrigt

Svensson, J. , Jönsson, J. H. , Israelsson, M. , Kamali, M. , Kaffrell-Lindahl, A. , Espvall, M. , Blid, M. , Miller, E. & et al. (2016). Socialtjänsten ska inte fungera som angivare : Svenska Dagbladet. (Svenska Dagbladet).  

Sidan uppdaterades 2022-11-18