Ulrika Lindh

Ulrika Lindh

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)
  • Telefon arbete: 010-142 79 45
  • E-postadress: ulrika.lindh@miun.se
  • Besöksadress: Holmgatan 10, Sundsvall
  • Rumsnummer: J410
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Medie- och kommunikationsvetenskap

Bakgrund

Fil. Kand. i medie- och kommunikationsvetenskap 1998
Yrkes- och ämneslärarexamen 2020

Kommunikation ur olika perspektiv har varit en röd tråd genom mitt 25-åriga yrkesliv. Jag har arbetat internt och externt, operativt och strategiskt i olika roller – från utförare och beställare vidare till projektledare och egen företagare. Jag kommer närmast från Bromangymnasiet där jag arbetat med kursansvar, utveckling samt undervisning i teoretisk och praktisk kommunikation.

I strategisk kommunikation och PR möts mina intressen för demokrati och samhälle, psykologi, organisation, ledarskap och att använda språket (det muntliga, visuella och det skrivna).

Från januari 2020 arbetar jag på Mittuniversitetet; jag är tillbaka där allt började 1991.

Undervisning

Undervisar i flera kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap.