Vartan Ahrens Kayayan

  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428424
  • E-postadress: vartan.ahrenskayayan@miun.se
  • Ort: Östersund