Referensgrupp

Spara favorit 11 jul juli 2017

Ordförande

Björn Fjæstad, professor, f.d. chefredaktör för Forskning & Framsteg och fil. hedersdoktor vid Mittuniversitetet

Ledamöter

Ulf Andersson, säkerhetschef SOS-Alarm Sverige

Katarina Giritli Nygren, docent i sociologi och föreståndare för Forum för Genusvetenskap (FGV), Mittuniversitetet

Cecilia Nyström, chef avdelningen för utveckling av samhällsskydd vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Personlig suppleant: Per Sundström, chef enheten för kunskapsutveckling, MSB

Leif Olsson, universitetslektor och docent i industriell ekonomi, Mittuniversitetet

Anna-Lena Perdahl, universitetsstrateg, Mittuniversitetet

Elina Ramsell, Senior Advisor Combitech AB och doktorand i informationssystemutveckling vid Linköpings universitet.

Dzenan Sahovic, universitetslektor och docent i statsvetenskap, Umeå universitet

Magnus Lindow, enhetschef Samhällsenheten, Länsstyrelsen Jämtland

Peter Öhman, professor i företagsekonomi och föreståndare för centrum för ekonomiska relationer (CER), Mittuniversitetet
Personlig suppleant: Heléne Lundberg, docent i företagsekonomi, CER, Mittuniversitetet

Susanna Öhman, docent i sociologi och dekanus för humanvetenskapliga fakulteten, Mittuniversitetet

RCR:s logotyp högupplöst jpg

Kontakt

Telefon (växel)

010-142 80 00

E-post

rcr@miun.se

Adress

RCR
Mittuniversitetet
Kunskapens väg 1
831 25 Östersund

Alla medarbetare