Hållbar organisering

Spara favorit 14 feb februari 2017

Projektet är en förstudie med syftet att i samförstånd med Sundsvalls kommuns företrädare bidra till utveckling av hållbara arbetsvillkor för kommunanställda. 

Fokus för förstudien är utveckling och pilottestning av en webbaserad arbetsmiljöenkät riktad till utvalda enheter inom kommunen. Enkäten tas fram utifrån ett unikt tvärvetenskapligt perspektiv vilket innebär att mervärden skapas genom att ett bredare urval av frågor kan adresseras. Enkäten ger en översiktlig lägesbeskrivning av verksamheten ur personalens perspektiv och möjliggör jämförelser mellan organisatoriska enheter.

Fakta

Deltagare
Edith Andresen, universitetslektor, företagsekonomi, CER (projektledare)
Gustav Lidén, docent, statsvetenskap, RCR
Gunilla Olofsdotter, universitetslektor, sociologi, FGV
Heléne Lundberg, docent, företagsekonomi, CER
Malin Bolin, universitetslektor, sociologi, FGV

Projekttid
april–oktober 2015

Finansiär
Mittuniversitetet/Sundsvalls kommun