RCR Lab

Spara favorit 30 mar mars 2017

Arbetet med att bygga upp ett risk- och krislabb i Östersund är i full gång. Labbet kommer att bli en fysisk och virtuell miljö för samverkan, lärande och forskning som tillsammans utgör en kunskapsnod unik i sitt slag.

Det övergripande syftet med RCR Lab är att bidra till ett tryggt, säkert och hållbart samhälle och regional tillväxt i Östersundsområdet, genom att bygga upp en fysisk miljö för övning och utveckling av krishantering. Målet är att producera världsledande forskning om krisövningar med fokus på ledning, samverkan och kommunikation i samarbete med regionala företag och organisationer. Av central betydelse är en flexibel övningsmiljö där såväl fysiska som virtuella störnings- och krisövningar kan genomföras. Verksamheten kommer även att bestå av olika samverkansaktiviteter, lärande och forskning.

  • Forskning – Världsledande forskning om krisövningar med fokus på ledning, samverkan och kommunikation i samarbete med externa forskare, studenter och partners.
  • Samverkan – Övningar, konferenser, workshops, temadagar, föreläsningar, demonstrationer, samt utgöra en resurs för externa partners.
  • Lärande – Arbetslivsanknytning, e-lärande, föreläsningar, laborationer och övningar för studenter, gymnasieelever, partners, medarbetare och kunder.

Byggstart skedde i mars 2017. Labbet beräknas stå färdigt hösten 2017.

Fakta

Deltagare
Erna Danielsson (projektledare)
Jörgen Sparf

Projekttid
2014–

Följ bygget

www.miun.se/rcrlab kan du läsa mer om labbet, det tekniska innehållet och följa bygget steg för steg.