Åre Risk Event 2016

Spara favorit 11 jul juli 2017

Åre Risk Event ägde rum den 14–16 juni 2016 på Copperhill Mountain Lodge i Åre. Temat var "Resiliens – Möjligheter och utmaningar för samhällets krishantering och individens säkerhet".

Resiliens har under de senaste 20 åren etablerats inom samhällssäkerhet och beredskap liksom en rad andra områden. Konferensen belyste på olika sätt hur detta skett och vilka konsekvenser det har och kan få, både vad gäller gott och ont, för allt från enskilda individer och lokalsamhällen till världen globalt.

Konferensen vände sig till alla med ett intresse för resiliens, säkerhet, risk- och krishantering. 

RESILIENS – Förmågan att stå emot och klara av en kris, samt återhämta sig och vidareutvecklas.
Norrsken – får endast användas av RCR

Kontakt
rcr@miun.se

Twitter
@areriskevent
#arerisk

Åre Risk Event arrangeras av Risk and Crisis Research Centre (RCR) och är en mötesplats där forskare, företagare, politiker och representanter för offentliga och frivilliga organisationer kan att utbyta kunskap och erfarenheter.