Händelsen har löpt ut

Forum för naturkatastrofer

Spara favorit

Forum för naturkatastrofer är en mötesplats för kunskapsutbyte och dialog kopplat till naturolyckor och naturkatastrofer samt anpassningen av Sverige till ett förändrat klimat. Årets tema är "Naturolyckor och klimatanpassning – forskning möter praktik".

Forum för naturkatastrofer vänder sig till beslutsfattare och praktiker vid myndigheter, länsstyrelser, kommuner, företag och frivilligorganisationer samt till forskare och doktorander. I målgruppen ingår också politiskt förtroendevalda på lokal, regional och central nivå i Sverige.

Konferensen arrangeras av Centrum för naturkatastrofslära (CNDS), myndighetsnätverket Nationell plattform för arbete med naturolyckor som drivs av MSB, MSB:s Enhet för inriktning av forskning samt Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Plats: Försvarshögskolan i Stockholm

Program och anmälan

1 januari