Händelsen har löpt ut

MSB:s samverkansseminarium

Spara favorit

MSB bjuder in till sitt årliga samverkansseminarium, ett forum för kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och diskussioner inom området ledning och samverkan.

Bland föreläsarna finns RCR:S Erna Danielsson, docent i sociologi, som berättar om resultaten från forskningsprojektet MOSAIK, Multiorganisatorisk samverkan vid ordinära kriser.

Samverkansseminariet hålls på MSB Revinge i Skåne.

Program och anmälningsinformation

 

1 januari