Händelsen har löpt ut

Klimat & Säkerhet

Spara favorit

Konferensen Klimat & Säkerhet arrangeras för sjätte gången av Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet. RCR:s föreståndare Anna Olofsson är en av föreläsarna under konferensen.

Klimat & Säkerhet är en mötesplats för alla som arbetar med klimatrelaterade risker på olika sätt: från lokal aktör till central myndighet, från tjänsteman till politiker, från praktiker till forskare, från offentlig sektor till näringsliv.

Läs mer på Klimat & Säkerhets webbplats

1 januari