Händelsen har löpt ut

Forum för naturkatastrofer

Spara favorit

Centrum för naturkatastrofslära (CNDS) och MSB välkomnar dig till Forum för naturkatastrofer 2016 på temat Naturkatastrofer och klimatanpassning: Hur påverkas människor och samhället?

Översvämningar, torka, skogsbränder, stormar och skred – det är naturliga händelser som inträffar både idag och i framtiden. Det är först när dessa naturhändelser påverkar vårt samhälle och oss individer som de blir olyckor och katastrofer. Ofta fastnar vi i praktiska och tekniska lösningar för att förebygga och hantera sådana händelser istället för att ta lärdom av det inträffade och bygga upp ett samhälle med större motståndskraft och återhämtningsförmåga.

Forum för naturkatastrofer arrangeras i år för fjärde gången. Konferensen kommer denna gång att belysa naturhändelsers effekter på samhället och individen, men också hur såväl samhället som individen kan minska sin sårbarhet. Vilka insikter och vilken kunskap behöver vi för att begränsa konsekvenserna av naturkatastrofer? Hur bygger vi upp samhällets förmåga till återhämtning?

För att kunna lära av katastrofer behövs en god samverkan mellan forskare och praktiker. Forum för naturkatastrofer är en nationell mötesplats för alla som på olika sätt arbetar med katastrofriskreducering och klimatanpassning. Vid konferensen medverkar och möts forskare, myndigheter, kommuner, länsstyrelser, privata aktörer med flera.

Konferensen kommer att äga rum i Stockholm. Deltagandet är kostnadsfritt och inkluderar fika och lunch.

Mer information finns på www.cnds.se/forum2016

 

1 januari