Händelsen har löpt ut

Workshop Klimatanpassningsutredningen

Spara favorit

Centrum för klimat och säkerhet (CCS) vid Karlstad universitet planerar en nationell workshop den 16-17 november. Klimatanpassningsutredningen med utredaren Eva Eriksson och hennes sekretariat kommer att delta.

Utredningen har i uppdrag att belysa ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter, kommuner och andra aktörer för att anpassa ny och befintlig bebyggelse till ett ändrat klimat. Dessa frågor studerar också CCS i ett pågående forskningsprojekt. Fokus på workshopen kommer ligga på kommunerna, och syftena är att:

  1. diskutera utredningens preliminära ståndpunkter samt att ge utredningen ytterligare input från kommunerna,
  2. redovisa resultat från ny och pågående forskning där flera av er kommuner bidragit genom intervjuer, bland annat om Översvämningsdirektivet. Eventuellt kan workshopen också bidra med data till ytterligare studier,
  3. vara ett forum för diskussion och lärande.

Workshopen är kostnadsfri och antalet platser är begränsat. Anmälan senast den 9 november till monica.paulsson@kau.se

Länk till Centrum för klimat och säkerhet och forskningsprojektet

Länk till Klimatanpassningsutredningen: http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/utredning-for-att-starka-klimatanpassningen-i-sverige/

1 januari