Samhällets krisberedskap

Spara favorit Skriv ut

Arbetarrörelsens forskarkonferens 2017 på temat Samhällets krisberedskap hålls den 5–6 oktober på på Runö folkhögskola och utvecklingscentrum.

Extraordinära händelser kan snabbt förändra förutsättningar för samhällets organisering. Pandemier, extrema natur- och väderhändelser, migration, ekonomiska eller tekniska kollapser, terrorism och krig är alla exempel på hastiga förändringar som ställer stora krav på snabba omställningar av samhällets uppmärksamhet och resurser. Riskerna gäller inte bara sådant som sker inom våra egna gränser, utan även händelseutvecklingen i länder långt borta. Hur bygger vi ett starkt samhälle som klarar dessa stora påfrestningar?

Vad säger forskningen om olika hotbilder? Hur väl rustade är samhällets institutioner för att hantera det extraordinära när det händer? Vilken beredskap har den enskilda medborgaren? Vad får själva spridandet av olika hotbilder för konsekvenser på samhällsutvecklingen? Hur utvecklar vi en kunskapsbaserad politik för ett robust samhälle?

Läs mer på konferensens webbplats

5 oktober - 6 oktober otherplaces