Händelsen har löpt ut

World Bosai Forum International Disaster Risk Conference 2017

Spara favorit

För första gången arrangerar World Bosai Forum denna konferens, som ska återkomma vartannat år, i Sendai, Japan.

Konferensen ska samla tjänstemän och experter från inhemska och utländska företag, myndigheter och universitet. Bland annat kommer man att diskutera lärdomar från den kraftiga jordbävningen som drabbade östra Japan år 2011. Ett syfte med konferensen är också att gemensamt skapa praktiska lösning för katastrofriskreducering.

Konferensen arrangeras i samarbete med The International Disaster and Risk Conference (IDRC) i Davos, Schweiz.

Läs mer på konferensens webbplats

1 januari