Händelsen har löpt ut

Risk Analysis: The Profession, The Practitioners, The Research

Spara favorit

Den internationella organisationen Society for Risk Analysis arrangerar 2017 sin årliga konferens i Arlington, Virginia, i USA.

Konferensen vänder sig till forskare och praktiker från hela världen som på olika sätt arbetar med riskanalys. 

Läs mer på konferensens webbplats

1 januari