Händelsen har löpt ut

Säkra städer

Spara favorit

Sveriges kommuner och landsting, SKL, arrangerar en konferens i Stockholm om hur städer kan organisera och styra arbetet med trygghet och säkerhet.

Trygghet och säkerhet har sällan varit så högt uppe på den politiska agendan som nu. Våldsbejakande extremism, terrorism, gängbrottslighet, otillåten påverkan, hot och våld, cyberhot, klimatförändringar, försämrat säkerhetspolitiskt läge. Listan på säkerhetsutmaningar kan göras lång. Många städer ser nu ett behov av att vidareutveckla sitt arbete med trygghet och säkerhet. Här ingår bl.a. krisberedskap, brottsförebyggande, olycksförebyggande, informationssäkerhet, säkerhetsskydd och internt skydd.

SKL arrangerar nu en konferens om hur städer kan organisera och styra arbetet med trygghet och säkerhet. I samband med konferensen lanserar SKL en ny skrift om hur Haninge, Karlstad, Örebro, Borås och Kristianstad arbetar med att skapa säkra städer.

Konferensen vänder sig främst till kommunalråd, kommundirektörer, strateger, säkerhetschefer m.m. i större och medelstora kommuner.

Läs mer på konferensens webbplats

1 januari