Händelsen har löpt ut

Seminarium: Att vända det onda till gott (Sundsvall)

Spara favorit

Var med och påverka innovation i forskning och utveckling i Jämtland och Västernorrland!

Att vända det onda till gott – Tillsammans kan vi identifiera och ta oss an samhälleliga utmaningar, lösningar  och kritik

Forum för genusvetenskap (FGV) bjuder tillsammans med Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) och Risk- och krisforskningscentret (RCR) vid Mittuniversitetet in till ett seminarium 2 december kl. 13.15–15.30 i Sundsvall och Östersund.

Seminariet arrangeras i form av bildkonferens.
Lokal: Mittuniversitetet, campus Åkroken, sal N102.

Under seminariet presenteras resultat från förstudien ”Att vända det onda till gott: möjligheter till nytänkande i mellersta Norrland till följd av den demografiska förändringen”. Förstudien kommer att utgöra grunden till nya diskussioner och innovationer inom regional välfärdsutveckling. Under dagen får vi även lyssna på representanter från Diös, HSB omsorg och regeringskansliet. De inledande programpunkterna åtföljs av en gemensam diskussion i syfte att analysera, kritisera och vidareutveckla framkomna resultat och idéer för att på så sätt identifiera befintliga resurser och nya möjligheter.

PROGRAM

13.15–13.25 Välkommen
13.25–13.35 Bo Tjälldén, Diös: Innovativt äldreboende från ett fastighetsperspektiv
13.35–13.45 Karin Thalén, HSB omsorg: Innovativt äldreboende från ett utförarperspektiv
13.45–14.05 Forskargruppen: Preliminära resultat från förstudien
14.05–14.15 Torbjörn Sjödin, Mitthem: Plusboende och trygghetsboende
14.15–14.25 Eva Samuelsson, särskild utredare regeringskansliet: Utredningen om bostäder för äldre
14.25–15.30 Avslutande diskussion (inklusive fika)

Anmälan om deltagande senast 26 november till: larsake.lindstrom@miun.se  
Obs! Ange att du anmäler dig till Sundsvall.

Varmt välkomna!
Katarina Giritli Nygren, FGV
Anna Olofsson, RCR
Peter Öhman, CER

I samarbete med Diös, HSB, regeringskansliet och EUs strukturfonder.

1 januari