Händelsen har löpt ut

Disputation – Rikard Karlsson

Spara favorit

Rikard Karlsson, doktorand vid juridiska institutionen på Umeå universitet och medlem i RCR, försvarar sin avhandling i Umeå.

Avhandlingen har den svenska titeln Samverkan och sekretess: En rättsvetenskaplig studie av myndigheters informationsutbyte vid olyckor och extraordinära händelser (Engelsk titel: Agency cooperation and official secrecy - A legal study on exchange of information between authorities in accidents and extraordinary events)

Fakultetsopponent: Thomas Bull, justitieråd, fd. professor Uppsala universitet

Plats: Samhällsvetarhuset, S213h, Umeå universitet

En intervju med Rikard Karlsson, som gjordes i samband med spikningen, finns att läsa på Umeå universitets webbplats.

1 januari