Händelsen har löpt ut

Mittseminarium i sociologi

Spara favorit

Fredagen den 24 april lägger Mikael Linnell, doktorand i sociologi, fram sitt manus "Scenarios we live by" för mittseminariebehandling.

Mikael Linnells avhandling syftar till att undersöka några av de sätt med vilka man skapar föreställningar om framtida hot och faror för att kunna öva sig på dem. Många framtida hot och faror karakteriseras av så stora osäkerheter att deras omfång och konsekvenser inte går att beräkna. Så hur skapas kunskap om och beredskap inför framtida svårigheter som man vet så lite om?

Opponent: Docent Bo Isenberg, Lunds universitet

Lokal: G3213, Campus Östersund

Tid: Kl. 10.15–12.00

Välkomna!

1 januari