Händelsen har löpt ut

Lokala aspekter på globala utmaningar – Risker och riskhantering utanför storstadsregionerna

Spara favorit

Den 21 maj arrangerar RCR och Riskkollegiet ett seminarium på Campus Östersund. Seminariet kommer att belysa några av de risker som människor som bor utanför storstadsregionerna kan utsättas för. Vi kommer även att diskutera hur ansvariga samhällsorgan och enskilda hanterar dessa risker idag och i framtiden.

Seminariet vänder sig särskilt till beslutsfattare inom central och regional statsförvaltning, region och kommun som arbetar med frågeställningar relaterade till nämnda tema. Även beslutsfattare och experter inom andra organisationer och företag som på olika sätt kan vara berörda av de risker som tas upp under seminariet är välkomna att delta.

Seminariet är avgiftsfritt, men antalet deltagare är begränsat till 100 personer. Alla som anmält sig kommer att få en bekräftelse med besked om plats finns i salen. Anmäl ditt deltagande senast tisdagen den 12 maj till riskkollegiet@riskkollegiet.nu

Lokal: Mittuniversitetet Campus Östersund, sal F 234

Ladda ner inbjudan med programLyssna

1 januari