Händelsen har löpt ut

Öppen föreläsning – militärens insats vid jordbävningen i Japan 2011

Spara favorit

Johan Elg, doktorand vid Försvarshögskolan och reservofficer i armén, kommer till Mittuniversitetet och RCR för att hålla en öppen föreläsning. Johan Elg tittar på hur militären i större utsträckning kan vara en resurs för samhället vid krissituationer.

Elg har studerat militärens roll i insatserna efter jordbävningen i Japan den 11 mars 2011. En kort beskrivning av hans föreläsningsämne finns nedan på engelska. Presentationen kommer dock att hållas på svenska. 

Lokal: F217 i Östersund och L103 i Sundsvall (videolänk) 

The use of the military to support the resilience of society

I am a PhD Candidate at King’s College London and the Swedish Defence University since 2013. My research concerns the contemporary use of various forms of wargaming in professional military education. In addition, I am also a reserve officer tasked with civil-military co-operation in the Swedish Armed Forces.

In 2012 I conducted a study on the military response in Japan following the Great East Japan Earthquake on 11 March 2011. The study resulted in an article (in Swedish) in the Royal Swedish Academy of War Sciences Proceedings and Journal (no 1, 2013).

The study concerns a crucial situation when the military is ordered to provide support to the civil society because of an extraordinary event. A traditional opinion is that the military is a last resort in order to support the resilience of society. The results by the findings of the use of the military in Japan in 2011 however support the idea that the military may instead be considered the first response when an extraordinary event occurs.

1 januari