Våra e-böcker hittar du i bibliotekets söktjänst eller direkt via en e-boksleverantör i listan nedan.

e-böcker, böcker, smart phone

Som student eller anställd vid Mittuniversitetet kommer du åt våra e-böcker var som helst i världen, så länge du har en dator, smartphone eller surfplatta och en internetuppkoppling. Vi köper våra e-böcker från flera olika leverantörer, och det är leverantörerna som ställer upp reglerna för hur deras böcker får användas. Därför kan du upptäcka att det är olika lånetid eller olika nedladdningstid för olika titlar.

Se mer om hur våra e-böcker fungerar i denna film.

Du som enskild användare är skyldig att följa de avtal som Mittuniversitets bibliotek har slutit med nedanstående leverantörer och förlag. Som användare är du även skyldig att läsa den information om upphovsrätt som vissa leverantörer/utgivare har lagt ut i anslutning till resurserna. Om licensvillkoren överträds kan leverantören, tillfälligt eller permanent, stänga av åtkomsten.

E-böcker

A

B

 • Bookboon Fria läroböcker, kurslitteratur och kompendier för studenter. Du måste registrera dig för att kunna ladda ner böckerna.

C

 • Cambridge Core Böcker kan laddas ner ett kapitel i taget. Utskrifterna är begränsade till ett kapitel i taget.

D

 • DOAB Directory of Open Access Books, motsvarigheten till DOAJ.

E

 • Ebook Central Böcker kan läsas online eller laddas ned i 7-14 dagar. För nedladdning krävs att du först skaffar ett användarkonto. Utskrifterna är begränsade till max 40 sidor per söktillfälle. Vid nedladdning kan du skriva ut 10% av bokens innehåll. För att skriva ut och kopiera måste du först skapa ett konto.
 • eBooks from EBSCOhost Böcker kan laddas ner, gäller inte alla titlar. Se information vid varje titel. Utskrifterna är begränsade till en sida i taget, max 60 sidor, beroende på förlag. För att skriva ut och kopiera måste du först skapa ett konto.

G

 • Google Boksökning Samling e-böcker från hela världen. Om boken inte är copyrightskyddad eller om utgivaren har gett sitt godkännande kan du se boken i sin helhet.

I

 • IEEE Böcker kan laddas ner ett kapitel i taget. Utskrifterna är begränsade till ett kapitel i taget.

L

 • Laddaner.nu Här hittar du massor av kända boktitlar i e-boksformat, både på svenska och engelska.
 • Lecture Notes in Computer Science Du får ladda ner hela boken, kapitel för kapitel. Utskrifter och kopiering är tillåtet.
 • Lifty Mängder av skönlitteratur i e-boksformat på olika språk.

O

 • OAPEN Library Open Access-publicering av nya titlar inom främst humaniora och samhällsvetenskap.
 • Open Library Digitaliseringsprojekt med inskannade böcker på engelska.
 • Oxford English Dictionary Ordbok över engelska språket.
 • Oxford Handbooks Online: Psychology Cirka 200 handböcker i fulltext inom olika psykologiska ämnesområden. Tillgång till publikationer fram till och med år 2019.
 • Oxford Journals Elektroniska tidskrifter i fulltext från Oxford University Press. Äldre material endast med sammanfattningar. Ämnen som täcks är humaniora, samhällsvetenskap, juridik, matematik, fysik, biologi, kemi och medicin.
 • Oxford Reference Online Böcker kan inte laddas ner eller sparas. Utskrifterna är begränsade till en sida i taget.
 • Oxford Scholarship Online [E-books] E-böcker inom historia, litteraturvetenskap, statsvetenskap, religion, psykologi, socialt arbete, sociologi m.m.

P

S

 • SAGE Knowledge Böcker kan laddas ner ett kapitel i taget. Utskrifterna är begränsade till ett kapitel i taget.
 • SpringerLink Fulltextdatabas inom naturvetenskap, teknik och medicin.

T

V

 • VLeBooks E-boksplattform med ett flertal kursböcker.

W

 • Wiley Online Library Böcker kan laddas ner ett kapitel i taget. Utskrifterna är begränsade till ett kapitel i taget.