Mittuniversitetet i Almedalen 2017

Spara favorit Skriv ut 21 apr april 2017
Almedalen

Mittuniversitetet deltar under Almedalsveckan 2017 med ett program den 5 juli.

Syftet med vår medverkan under Almedalsveckan är att öka kunskapen om Mittuniversitetet bland beslutsfattare, politiker, medier och allmänhet genom att lyfta fram strategiska delar ur vår forskning som svarar mot aktuella samhällsutmaningar. 

Programmet i Almedalen genomförs onsdag 5 juli i Björkanderska magasinet, Campus Gotland, sal F20 (75 platser).

8.45–9.30  Sveriges mål för friluftslivet hotas av brist på kunskap
Riksdagen beslutade 2012 om tio friluftspolitiska mål. Ett av målen är "kunskap om friluftslivet". När målen nyligen utvärderades var kunskapsmålet det enda med negativ utveckling. Vilken kunskap om friluftsliv behövs i framtiden? Vem finansierar forskningen? Hur kan ny kunskap göras tillgänglig?
Medverkande från Mittuniversitetet: Peter Fredman, professor

9.45–10.30 Morgondagens ”plastpåse” kommer från svensk skog
I Sverige förbrukas 1,3 miljarder plastpåsar/år, påsar som ej återvinns utgör en stor miljöfara. Enligt EU-direktiv ska förbrukningen halveras. Forskning visar att det kan bli möjligt att ersätta plast med fiberbaserade produkter, en "Ekopåse" som liknar dagens papperskasse är under utveckling.
Medverkande från Mittuniversitetet: Sven Norgren, forskare

10.4511.30 I det jämställda landet - livet och arbetet bland egenföretagare
Hur kombineras arbets- och privatliv på bästa sätt i ett alltmer jämställt samhälle? Egenföretagare är en grupp som ofta värnas politiskt för att ges bättre förutsättningar för att driva företag. I verkligheten har de ofta svårare att nå balans mellan krav i arbets- och privatliv än andra. 
Medverkande från Mittuniversitetet: Emma Hagqvist, doktor i hälsovetenskap, Bodil Landstad, professor i hälsovetenskap med fördjupning arbetsliv

11.4512.30 Crime prevention - redefining policing strategies to increase community safety
Safe communities are a priority objective to law enforcement and authorities that bound to fight against crime rates, which tend to remain stable year after year. How do we create a successful crime prevention? It´s possible by working closely together, that displays project "Navet" in Sundsvall.
Participants from Mid Sweden University: Teresa Silva, Mittuniversitetet

13.00–13.45 Skolans möjligheter att främja hälsa och skolnärvaro genom ökad delaktighet
Barns och ungdomars psykiska ohälsa och elevers skolfrånvaro är två uppmärksammade problem och skolan som samhällsaktörer för barns och ungas hälsa behöver uppmärksammas. Hur kan skolan göra elever mer delaktiga i både det egna lärandet och i arbetet för en hälsofrämjande skolmiljö?
Medverkande från Mittuniversitetet: Maria Warne, lektor i rehabiliteringsvetenskap, Katja Gillander Gådin, professor i folkhälsovetenskap

14.00–14.45 Världens modernaste ungdomar - men en skola för medelklassen. Svensk skola enligt PISA
Resultaten ur den senaste PISA-undersökningen visar en vändning i kunskapsresultaten för svensk skola och elever. Samtidigt pekar den på en fortsatt försämrad likvärdighet, med ökande klyftor mellan olika skolor och elevgrupper. Vilka framtida problem och möjligheter står därmed svensk skola inför?
Medverkande från Mittuniversitetet: Magnus Oskarsson, nationell projektledare PISA 2015

15.00–15.45 Smutskastning på Twitter - en vinnande strategi i valkampanjer?
Den senaste presidentvalskampanjen i USA anses vara den smutsigaste och mest negativa någonsin. Samtidigt var den otroligt innovativ vad gäller nya sätt att kommunicera med väljare. Det som händer i valkampanjer i USA överförs ofta till svenska kampanjer, men vilka delar kommer vi att få se i svenska val?
Medverkande från Mittuniversitetet: Kajsa Falasca, universitetslektor

16.00–16.45 Borde svenska partier regleras mer i lag?
Sverige har en tradition av en mycket liten reglering i lag av politiska partier. Men de senaste åren har lagstiftning som rör partierna ökat, t.ex. partifinansiering, registrering av partier och kandidater inför val. Hur ser en lämplig avvägning ut och vad säger forskningen om konsekvenser av regleringar?
Medverkande: Sofie Blombäck, lektor i statsvetenskap, Niklas Bolin, docent/universitetslektor

Kontakt

Kicki Strandh

Kicki Strandh

Projektledare, avdelningschef Kommunikationsavdelning (KOM)

Telefon arbete:

010-142 88 14

E-postadress:

kicki.strandh@miun.se

Skolledarutbildningens dag, 5 juli

Under Almedalsveckan arrangerar också Rektorsprogrammet vid Mittuniversitet tillsammans med flera aktörer på området "Skolledarutbildningens dag". Det sker också den 5 juli på Campus Gotland. 

Läs mer om Skolledarutbildningens dag 2017 här.