Anna Holmqvist

Spara favorit

Övrigt

Jag arbetar på universitetsbiblioteket i Sundsvall i verksamhetsområdet Biblioteksservice och Lärandestöd (BOL)

Kontakta mig om du har en läsnedsättning och behöver talböcker (inläst kurslitteratur).
BOL ansvarar bl.a. för bibliotekets studiemiljö och svarar på de frågor som kommer in till biblioteket via chatt, mail, informationsdisk mm.