Basår/behörighetsgivande utbildning, 60 hp

Spara favorit Skriv ut

Vill du gå en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning vid Mittuniversitetet? Har du inte betyg i de kurser i matematik eller naturvetenskap som krävs för utbildningen? Då kan du söka till Mittuniversitetets basår i höst.

Basåret har två utgångar och innehåller kurser i matematik, fysik, kemi och biologi. Valet av utgång behöver du inte göra vid ansökan utan det görs en bit in i utbildningen. Den ena utgången ger kunskaper motsvarande Bi 1, Ke 1, Ma 4 och Fy 2. Den andra ger kunskaper motsvarande Bi 2, Ke 2, Ma 3c och Fy 1. Läs mer om de olika utgångarna under "Mer om programmet”. Där hittar du också information om två baspaket som vi ger på vårterminen.

Förutom att få den behörighet du behöver får du även platsgaranti på något av de tekniska eller naturvetenskapliga utbildningsprogrammen. Vilka program som omfattas av platsgarantin ser du på fliken "Mer om programmet”.
Du får också en vana vid universitetsstudier som du kommer att ha nytta av i din fortsatta utbildning.
Basåret kan läsas vid campus Sundsvall och campus Östersund.

Mer information om basåret hittar du på www.miun.se/basar. Du kan även kontakta oss på basaret@miun.se.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik B eller: Matematik 2a / 2b / 2c.
(OB 5)

Examen efter genomförda studier

Ingen examen

Efter utbildningen

Godkända studier från Basår/behörighetsgivande utbildning vid Mittuniversitetet ger platsgaranti till något av Mittuniversitetets utbildningsprogram inom naturvetenskap och teknik med förkunskapskraven lägst Ma 3 b/3 c i kombination med något/några av följande: Bi 1, Bi 2, Ke 1, Ke 2, Fy 1 eller Fy 2. Vilka program som omfattas av platsgarantin ser du på fliken "Mer om programmet". Platsgarantin gäller under förutsättning att även övriga behörighetskrav är uppfyllda.