·   Arbetet med att producera utställningarna pågår till och med vt 2021. I detta arbete involvera vi även en tvärvetenskaplig forskargrupp vid Miun vars forskning är relevant för utställningens tematik.  

·   Utställningarna öppnar vi ht 2021 och visar under ett år. Parallellt med detta arrangerar vi en rad programaktiviteter i biblioteket. Vi flyttar den fysiska utställningen mellan campusorterna efter halva tiden medan den virtuella är tillgänglig via lärosätets hemsida. 

·   Parallellt med att vi visar utställningen pågår besökarutvärdering samt dokumentation och utvärdering av utställningsproduktionsprocessen. Vi kommer även att dokumentera utställningarna samt arkivera dem digitalt. Projektmedarbetarna ska också arbeta med kunskapsspridning internt vid lärosätet och externt via nätverk samt i form av konferensbidrag och forskningspublikationer.