Uppgradering av bibliotekssystemet

Under torsdagen den 12 november kommer bibliotekssystemet att uppgraderas. Du kommer inte kunna reservera böcker eller se dina lån under tiden uppgraderingen pågår.

På våra campusbibliotek kommer du kunna låna och återlämna böcker i informationsdisken. Vi hoppas vara klara med uppgraderingen framåt eftermiddagen.