Extra tillgång till digitala resurser med anledning av corona-utbrottet

I samband med corona-utbrottet har många universitet och högskolor runt om i världen växlat över till distansundervisning. Flera förlag och e-resursleverantörer följer upp förändringen genom att tillfälligt ge lärosäten fri tillgång till en del av sina resurser. Dessa resurser har vi, så långt det varit möjligt, aktiverat och gjort sökbara genom Primo.