Ombyggnationen av grupprummen på plan 3 i biblioteket kommer starta v. 20

Biblioteket i Östersund kommer att byggas om under sommaren 2020. Ombyggnation av grupprummen på plan 3 kommer att starta redan v. 20, vilket medför att hög ljudvolym kan uppstå i lokalen. Vi ber om ursäkt för detta och hänvisar besökare att, vid behov, använda andra studieplatser på campus. Mer information om sommarens ombyggnation hittar du här.