Nu finns databasen InfoTorg juridik i bibliotekets databaslista.

e-böcker, böcker, smart phone

I InfoTorg juridik kan du söka rättsinformation som lagar, förarbeten och domar. För tillgång till domar från lägre instanser kan det krävas en tillfällig personlig inloggning vilket du beställer via biblioteket@miun.se.