Studieverkstaden erbjuder nu handledning i matematik för dig som behöver stöd i matematik på grundnivå.

math

Stödet riktar sig dels till dig som läser kurser där matematiken kommer in som en del i något annat, exempelvis ekonomiska och medicinska beräkningar, dels till dig med matematik som huvudämne, men där otillräckliga bakgrundskunskaper gör det svårt för dig att tillgodogöra dig undervisningen. Under rådande omständigheter sker all handledning online.

 

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med:

  • Att förbättra dina bakgrundskunskaper.
  • Att lösa olika typer av beräkningar, exempelvis ekonomiska och medicinska.
  • Att lösa ut variabler ur formler, inom exempelvis statistik.
  • Att hitta lämpliga studieupplägg och strategier vid matematiska studier.

 

Tidsbokning: Matematikstöd