Hemskick endast till distansstudenter

Hemskick endast till distansstudenter

Fre 22 okt 15:28

Under coronapandemin har biblioteket skickat hem böcker till alla låntagare som önskat det. Denna service upphör från och med 8 november och vi återgår till ordinarie rutiner.

Studenter i Östersund

Hemskick kommer då endast att göras för våra distansstudenter som ansökt om hemskick och fått sin ansökan godkänd. Är du inte distansstudent men har använt denna hemskicksservice under pandemin får du fortsättningsvis besöka campusbiblioteket för att hämta ut dina reserverade böcker.