Aktiviteter i Studieverkstaden höstterminen 2022 | miun.se

Aktiviteter i Studieverkstaden höstterminen 2022

Tis 13 sep 2022 09:08

Välkommen till Studieverkstadens Zoom-föreläsningar under hösten. Här får du ta del av många användbara tips och råd kring studier och studieteknik. Vi har även drop-in i Studieverkstaden.

Nu startar höstens aktiviteter i Studieverkstaden! Varje tisdag klockan 12.30–13.00 hålls föreläsningar om ämnen som är användbara för alla studenter och vid varje tillfälle ges möjlighet att ställa frågor. Under hösten kommer det dessutom att vara två temaveckor med korta föreläsningar varje dag, klockan 12.30–13.00. Vecka 43 hålls en temavecka med Uppsatsskrivande som ämne och vecka 46 hålls en temavecka på engelska med Academic writing som tema.

Ingen föranmälan behövs, det är bara att dyka upp. 

Du ansluter till zoomrummet via denna länk:
https://miun-se.zoom.us/j/63100751623

Drop-in i Studieverkstaden

Förutom dessa korta föreläsningar erbjuder Studieverkstaden drop-in där du som student får hjälp med akademiskt skrivande, att söka artiklar och böcker, referenshantering samt hjälp med Word. Det finns också möjlighet att få hjälp med studieteknik.

Läs mer om drop-in

Temaveckor under hösten

Vecka 43 (24–28 oktober): Uppsatsskrivande, se schema nedan
Vecka 46 (14–18 november): Academic writing, se schema nedan

Program hösten 2022

Alla föreläsningar finns i bibliotekets och studentwebbens kalendarium. 

 

Vecka 46 Theme week Academic writing

Monday 14 November: Critical thinking and independent work

– In this presentation we will give you some advice on how to reflect, read and write to take control of your thesis/dissertation.

Tuesday 15 November: How to structure your thesis

– In this presentation we will talk about the IMRaD structure, the purpose of each part and what to write, and where, to fulfill the purpose of each part of the thesis.

Wednesday 16 November: The common thread and how to write coherently

– Your thesis needs a common thread and here we will give you some tools to accomplish coherence, cohesion, and well-organized paragraphs.

Thursday 17 November: Editing and revision

– It is of importance that your texts are adapted to the recipient, the reader. Ensuring this will require editing and revisions. In this presentation, we will provide advice on editing and revision.

Friday 18 November: Time management and study technique

–Time management and study technique are crucial during your studies. In this presentation, we will teach you more about time management and study technique.

Tisdag 22 november: Program för referenshantering

– Med ett referenshanteringsprogram kan du smidigt lägga in källhänvisningar och referenser i dina texter samtidigt som du söker efter information och även organisera ett personligt filbibliotek. Detta är av intresse för dig som har börjat skriva uppsats och har svårt att hålla koll på dina referenser.

Fredag 25 november: Word

– Vi guidar dig och ger tips för att lyckas med Word. Om du exempelvis har lämnat sidnumreringen och innehållsförteckningen till sista stund kan denna presentation vara matnyttig.

Tisdag 29 november: Talängslan

– Det är vanligt att känna oro eller nervositet angående att tala inför andra. Vid den här kortföreläsningen får du veta mer om talängslan och vad du kan göra för att träna upp din förmåga att hålla muntliga presentationer.

Tisdag 6 december: Text- och språkriktighet

– Många studenter känner sig osäkra på hur de ska formulera sig i sina uppsatser. Här kan du ta del av matnyttiga tips och råd kring akademiskt skrivande på svenska.

Tisdag 13 december: Studietips inför tenta och omtenta

– Här får du tips på hur du på bästa sätt kan förbereda dig inför dina tentor. Presentationen vänder sig till dig som har en eller flera tentor, eller omtentor, att studera till.

Genomförda föreläsningar

Tisdag 20 september: Hur du lyckas med dina akademiska studier

– Att studera på universitet är en upplevelse för livet, men vad krävs för att orka hela vägen? Handledare för riktat pedagogiskt stöd kommer att prata om inställningen till studier samt ge studietips inför utbildningsresan.

Tuesday 27 September: How to study for your exam

– Are you studying for an exam, or perhaps a re-taking an exam? In this presentation you will get some advice on how to prepare yourself to get the best possible result.

Tisdag 4 oktober: Studieteknik

– I den här föreläsningen tar vi upp hur du kan hitta goda studievanor, ta dig an kurslitteratur samt finna en balans mellan studier och fritid.

Tisdag 11 oktober: Akademiskt skrivande för andraspråksstudenter

– Om det var länge sedan du studerade, om du har annat modersmål än svenska eller enbart vill friska upp dina kunskaper får du här en genomgång av grundläggande regler för bland annat ordföljd på svenska.

Tisdag 18 oktober: Källhantering

– Här får du tips och råd om vad som är viktigt att tänka på för att texten ska hänga ihop som en helhet då det gäller att hålla isär de egna tankarna från de använda källorna.

Vecka 43 Temavecka Uppsats

Måndag 24 oktober: Tid, planering, upplägg och samarbete inför uppsats  

– Funderar du på hur du ska fördela din tid, eller kanske hur du kan bygga en bra relation till din uppsatskamrat? I denna föreläsning presenteras information om hur du kan lägga en god grund för ett effektivt uppsatsarbete.

Tisdag 25 oktober: Uppsatsstrukturen

– Kanske är du osäker på vad teori egentligen är, eller hur du ska tänka när uppsatsens syfte ska formuleras? Vid denna kortföreläsning ges kortfattad information om uppsatsens olika delar och vad dessa ska innehålla.

Onsdag 26 oktober: Litteratursökning

– När det är dags att börja leta material till uppsatsen kan det vara bra för dig att känna till var och hur du söker. Under denna kortföreläsning ges tips på olika databaser och hur du bäst söker i dessa.

Torsdag 27 oktober: Parafrasering

– Parafrasering är en omskrivning av en text i annan form eller med andra ord; detta görs ofta i syfte att förenkla eller förtydliga innehållet. Vid parafrasering behålls originaltextens centrala budskap, men inte den exakta formuleringen.

Fredag 28 oktober: Textredigering

– Innan uppsatsen är färdig att lämnas in behöver texten bearbetas. Detta arbete kan handla om allt från att rätta stavfel till att flytta, ta bort eller skriva om olika avsnitt för att uppsatsen ska kunna bli sammanhängande.

Tisdag 1 november: Excel

– Excel är ett användbart program när du arbetar med tabeller och uträkningar. Vi går igenom grundläggande funktioner för att förenkla detta arbete.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-11-03