Mån 23 jan 2023 15:45

Universitetsbiblioteket har haft ett händelserikt år. Här är ett axplock av vår verksamhet 2022, i siffror.

Student studerar

Universitetsbibliotekets besökare, vilka i stor del består av studenter och anställda men också allmänheten, har gjort 154 152 fysiska besök hos oss. Det är en återhämtning från pandemiåret 2021 då vi landade på 92 883 besök. 

Vi finns här för dig nästan jämt 

Under 2022 hade det fysiska biblioteket öppet 274 dagar eller 2304 timmar. Räknar vi bort allmänna helgdagar och söndagar så innebär det att biblioteket har haft öppet 91% av alla dagar. Det kallar vi tillgängligt! 

Under 2022 slog vi rekord i talbokssamtal, hela 177 samtal genomfördes vilket uppskattas vara kring 118 timmar sammanlagt.  

Dessutom hanterade vi ca 9000 ärenden via chatt och e-post. 

Utlån och nedladdningar

Totalt lånades våra böcker 135 379 gånger (inklusive omlån). Den mest populära boken var kursboken Rapporter och uppsatser av Jarl Backman som lånades ut 523 gånger. 

273 067 artiklar har laddats ner ur våra e-tidskrifter. Mest nedladdade tidskrift är Journal of clinical nursing från Wiley med nästan dubbelt så många nedladdningar (3 510) som nummer två på listan.

Forskarstöd och biblioteksundervisning 

Forskarstödet vid universitetsbiblioteket har hjälpt till att publicera 1053 forskningspublikationer i DiVA. 

Våra bibliotekarier och skrivhandledare har undervisat studenter i informationssökning och akademiskt skrivande i ca 363 timmar. 

Utöver det har våra bibliotekarier via tjänsten Boka bibliotekarie hjälpt studenter och forskare med individuell handledning i informationssökning i 236 timmar. 

Och du… på våra två campusbibliotek hittar du inte mindre än 608 studieplatser! 

Välkomna in till oss på universitetsbiblioteket! 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-01-23