Ett Europeiskt dokumentations-centrum (EDC) ska ge tillgång till Europeiska unionens dokument och publikationer för att främja studier och forskning om Europa. Det finns elva EDC i Sverige. De mesta av EU-materialet finns i elektronisk form. Mittuniversitetets EDC-samling med tryckt material finns på biblioteket Campus Sundsvall.

EU-parlamentet

EU material

EU-rätt

Lagar och rättsfall

EUR-Lex
Den officiella ingången till EU-rätten.

CURIA - Rättspraxis
Europeiska Unionens domstol. Bläddra via målnummer eller sök i sökformulär. Webbplatsen är tillgänglig på alla officiella språk, byt i rutan högst uppe till höger.

Europeisk e-juridikportal
Portal med samlad information om de olika rättssystemen i Europa

Sammanfattning av EU-lagstiftningen
Sammanfattningar av EU:s lagstiftning. Klicka dig fram via ämnesområde.

InfoTorg Juridik
Svensk databas för främst svensk rättslig information, innehåller en ingång för EG-rätt.

Legislative Observatory
Europaparlamentets databas där du kan följa ett lagstiftningsärende från förslag till beslut.

Pre-Lex
Kommissionens databas där du kan följa ett ärende genom den interinstitutionella beslutsprocessen.

Genomförandedatabasen - Kommerskollegium
Kommerskollegiums databas följer hur EU-direktiv genomförs i svensk lagstiftning.

Dokument

Dokument

Officiella handlingar från EU:s institutioner, byråer och organ
En samlad ingång till alla officiellt utgivna publikationer och dokument från Europeiska unionens institutioner och organ på EU:s webbportal Europa. Här finns även länkar till de enskilda institutionernas arkiv.

EUR-Lex
Den officiella ingången till EU-rätten.

Direktlänkar till ett urval av de viktigaste EU-dokumenten:

Europeiska Unionens Officiella Tidning (EUT)
Utges i två serier, i L-serien publiceras lagtexter, C-serien innehåller information och notiser bl.a. lagförslag.

KOM-dokument
Lagförslag, policydokument, lägesrapporter, grönböcker (policy-dokument från Kommissionen med bred diskussion inom en viss fråga, följs ibland av en vitbok) och vitböcker (Kommissionens förslag inom ett visst politikområde, ligger ofta till grund för ny lagstiftning) från Europeiska kommissionen.

Fördragstexter
Europeiska unionens grundfördrag och anslutningsfördrag.

Om EU

Officiella EU-sidor

EU - en överblick
Basfakta, siffror, hur institutionerna fungerar, historia m.m.

Politikområden - Europeiska Kommissionen
Inom varje politikområde finns ofta länkar till temasidor eller portaler med mycket samlad information inom det valda ämnet.

Sök person eller enhet inom EU eller bläddra dig fram genom organisationsstrukturen

Externa webbplatser

EU-upplysningen 
EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge partipolitiskt neutral information till allmänheten om EU och om det svenska medlemskapet.

Regeringskansliet - EU
Den svenska regeringen företräder Sverige i EU och är ansvarig inför Riksdagen för sitt agerande i EU. Här finns mycket information om Sveriges arbete med EU-frågor.

Mid Sweden European Office
Västernorrlands och Jämtlands läns Europakontor.

Forskningsrapporter och artiklar

Archive of European Integration
Både officiella EU-dokument, även äldre än det som finns tillgängligt i t.ex. Eur-Lex, och externa forskningsrapporter och -artiklar.

ERPA - European Research papers Archive
En portal för rapporter inom europafrågor publicerade online.

Publikationer - SIEPS
Forskningsrapporter m.m. från Svenska institutet för europapolitiska studier.

Worldwide Political Science Abstracts
Internationell referensdatabas för artiklar inom statsvetenskap.

Nyheter och aktuellt

Officiella EU-källor

EU Newsroom
Nyheter och pressmeddelanden från alla EU:s institutioner. För att söka efter särskilda pressmeddelanden kan du använda databasen RAPID.

Europeiska kommissionen - EU i Sverige
Webbplats för kommissionens svenska representationskontor med EU-nyheter ur svensk synvinkel. Kontoret publicerar veckobrevet.

EU direkt
Nyhetsbrev som publiceras av Europaparlamentets svenska informationskontor varje vecka.

Övriga

EUobserver.com - for the latest EU related news
En oberoende nättidning med nyheter om EU, vars redaktion är spridd över flera länder i Europa. Tidningen är till största delen fritt tillgänglig, men en del artiklar måste köpas.

EuropeanVoice.com
Oberoende, välrenommerad nyhetstidning som utkommer i papper en gång i veckan. Utges av The Economist grupp sedan 1995. Webbplatsen är tillgänglig med vissa begränsningar för icke-prenumeranter.

Europaportalen
Svensk nyhets- och debattplats som dels innehåller en egen debatt om EU-frågor, dels samlar och analyserar fakta och nyheter om EU.