Primo - Om man vet vad man letar efter, exempelvis en viss bok eller tidskrift, och vill kolla om den finns hos Miuns bibliotek. Miuns bibliotek kan skicka denna bok kostnadsfritt - man betalar själv frakten tillbaka. Mer information om service till distansstudenter hittar du här.

Databaser - T.ex. Nationalencyklopedin, Global Grant (stipendiedatabas)

Libris

Gemensam katalog för svenska bibliotek (även bra när man skall skapa referenser!). Finns en hel del äldre litteratur som e-böcker (exempelvis inskannade priskuranter).

Google Scholar

Googles söktjänst för vetenskaplig litteratur - bra om man inte vet exakt vad man söker efter.

Saknar du länkar till bibliotekets e-resurser i Google Scholar?


1. Gå till Google Scholar och klicka på "hamburgermenyn" uppe i vänstra hörnet.
2. Välj Inställningar: Bibliotekslänkar
3. Sök på mid sweden university
4. Lägg till Mid Sweden University - Mid Sweden Full Text

Diva - digitala vetenskapliga arkivet

Söktjänst för uppsatser (C- och D-nivå, licentiat- och doktorsavhandlingar) från 37 lärosäten, däribland Miun, Linköpings Universitet (Carl Malmstens-skolan), Stockholms Universitet och Uppsala Universitet (med Högskolan Gotland) m.fl.

Gupea

(finns även andra som ej är med i Diva)

Gupea är söktjänsten för uppsatser från Göteborgs universitet, där institutionen för kulturvård finns. Här finns även Hantverkslaboratoriets skrifter att ladda ner. Institutionen för kulturvårds uppsatser

Svenska tidskrifter som finns kostnadsfritt

(Ej endast vetenskapliga tidskrifter)

Bebyggelsehistorisk tidskrift - (många nummer finns att ladda ner som pdf)

RIG - kulturhistorisk tidskrift - (främst kulturhistoria, men även recensioner av avhandlingar mm)

Tidningen Kulturvärlden - Statens fastighetsverks tidning

Nordic Textile Journal - går att söka efter i DiVA

Nordisk arkitekturforskning

Böcker tillgängliga online

SAMLA - Riksantikvarieämbetets publikationer (bland annat Materialguiden)

Projekt Runeberg - Svenska böcker utan upphovsrätt - inskannade

Projekt Gutenberg - Som ovan men engelskspråkiga framför allt

Digitala samlingar (bl.a. museum)

Digitalt museum - Bilder och fakta om föremål i många av Sveriges museums samlingar

Designarkiv.se - Sökbara bilder, böcker och artiklar

Bridgeman Images - Stor bilddatabas med bl.a. möbler

Uppslagsverk och översikter

Konstnärslexikonet Amanda - formgivare, arkitekter, designer etc

Heilbrunn Timeline of Art History - konsthistoria från Metropolitan Museum of Art

Victoria and Albert Museum Design Styles - konst- och designhistoria

Nordiska museets kunskapsområden - med litteraturtips

Hantverksfilmer

Svenska Hemslöjdsföreningen och deras slöjdfilmer

Nordiska museets kulturhistoriska filmer

Skansens filmer om slöjd och hantverk

Hantverkslabbets filmer

SVT Öppet arkiv Journalfilmer om olika hantverksyrken

Svenska filmarkivet - äldre digitaliserade filmer, många som visar hur man bott och möblerat under 1900-talet

Stipendier

Se även databasen Global Grant

Ulf K Nordensons Stiftelse för Hantverk i Trä - Stiftelsen stödjer projekt inom trähantverk, med inriktning på formgivning av möbler och träföremål samt forskning rörande hantverksmässig hantering av trä – särskilt inom kulturvård.

Estrid-Ericssons Stiftelse - Bidrag ges främst till forskning och utbildning inom områdena formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign. Möjlighet till resestipendier.

Konsthantverkets vänners stipendier - Bidrag till konsthantverkare - utrustning, material studieresor m.m.

Övriga länkar

Design och konsthantverk

Svensk Form

Byggnadsvård

Stockholms länsmuseum - samlad info om byggnadsvård och stilhistoria

Stig Nilsson, timmerman Jämtland

Byggnadsvårdsföreningen - landets största kontaktnät av byggnadsvårdskunniga personer

Hålla hus - byggnadsvård

Varsamt - om hur man bevarar gamla hus, stilhistoria mm

Hantverkslaboratoriet

Kulturvårdsforum - Forum för personer verksamma inom kulturvård

FIBOR - auktoriserande branschorganisation för konsult- och entreprenadföretag verksamma inom byggnadsvård vars ändamål är att bidra till god och hög kvalitet bland företag inom restaurering av kulturarvet

Riksantikvarieämbetet - myndighet för kulturarvets bevarande, användande och utveckling

Bebyggelseregistret RAA

Riksantikvarieämbetets samlade publikationer

Materialguiden RAA

Kulturhistorisk värdering

Kulturhistorisk vägledning av DIVE-metoden

Inskannade böcker som rör byggnadsvård (även måleri)

Möbelsnickeri

Trä- och möbelforum - (trä- och möbelföretagens medlemstidning)

Tapetsering

Sveriges Tapetserarmästare

Hantverksrådet