Skapa permalänk i Miun Discovery/EBSCOhost

Ebsco session time out

Skapa permalänk från sessionsbaserad URL i Miun Discovery/EBSCOhost

URL:er från Miun Discovery och EBSCOhost som har kopierats från webbläsarens adressfält är sessionsbaserade och fungerar ofta inte. Med detta verktyg kan en permalänk skapas från en sådan URL, en länk som därefter kan användas för att komma åt den aktuella webbsidan. Obs! För URL:er som har sparats från sökningar/träfflistor är avgränsningar inte alltid med. För att dessa avgränsningar ska vara med i URL:en krävs ofta att avgränsningarna har gjorts i förväg, d.v.s. innan användaren klickar på knappen Search. Permalänkar kan bara skapas från träfflistor och detaljposter.

Länken har kopierats till urklipp

Sidan uppdaterades 2023-05-16