Extra tillgång till digitala resurser med anledning av corona-utbrottet

I samband med corona-utbrottet har många universitet och högskolor runt om i världen växlat över till distansundervisning. Flera förlag och e-resursleverantörer följer upp förändringen genom att tillfälligt ge lärosäten fri tillgång till en del av sina resurser. Dessa resurser har vi, så långt det varit möjligt, aktiverat och gjort sökbara genom Primo.

 

Jstor 

Tillgång till en mängd artiklar och e-böcker genom Jstor. Tillgänglig under hela 2020. Länk till Jstor här.

 

Cambridge University Press

Cambridge University Press erbjuder gratis online-åtkomst till läroböcker för högre utbildning. Omkring 700 läroböcker är tillgängliga i HTML-format på Cambridge Core. Tillgänglig under en begränsad period.

 

ProQuest - Academic Video Online

Academic video online är en filmtjänst från ProQuest som täcker en mängd olika ämnen, bland andra företagande, sjukvård, historia samt konst och kultur. Länk till videokanalen.
Tillgängligt t o m 30 juni 2020.

 

Internet Archive National Emergency Library

Ett stort antal digitaliserade böcker inom blandade ämnesområden, många äldre titlar och klassiker. Skapa ett konto på https://archive.org/account/signup för att kunna låna och läsa böcker. Fram till den 30 juni 2020 är alla titlar tillgängliga utan begränsningar på antal samtidiga användare. Därefter endast en samtidig användare per bok.

 

Sage Knowledge Books & Reference

Tillgång till den kompletta katalogen av e-böcker, handbooks och referensverk på plattformen. Länk till databasen hittar du här. Tillgängligt t o m 30 juni 2020.

 

Artiklar rörande covid-19

Ett flertal förlag har skapat särskilda samlingar av forskningsartiklar kring coronaviruset, covid-19 och angränsande ämnesområden som de öppnar för alla, se exempelvis:

Taylor & Francis https://taylorandfrancis.com/coronavirus/

Elsevier https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center

Wiley https://novel-coronavirus.onlinelibrary.wiley.com/?HootPostID=a0d07a4e-7c73-43ad-91d9-0ba3a643d5dc&Socialnetwork=twitter&Socialprofile=wileyinresearch