Du som behöver matematikstöd kan vända dig till Studieverkstadens handledare i matematik. Handledningens syfte är att hjälpa dig utveckla dina förmågor i matematik på gymnasienivå.

pexels-lumn-167682.jpg

Stödet riktar sig dels till dig som läser kurser där matematiken kommer in som en del i något annat, exempelvis ekonomiska och medicinska beräkningar, dels till dig med matematik som huvudämne, men där otillräckliga bakgrundskunskaper gör det svårt för dig att tillgodogöra dig undervisningen. Boka gärna en tid i kalendern nedan. Under rådande omständigheter sker all handledning online.

 

Vad vi kan hjälpa dig med:

  • Matematik på gymnasienivå

Vad vi inte kan bidra med:

  • Matematik på universitetsnivå
  • Övrig ämneskompetens

 

Tidsbokning: Matematikstöd