Du som behöver matematikstöd kan vända dig till Studieverkstadens handledare i matematik. Handledningens syfte är att hjälpa dig utveckla dina förmågor i grundläggande matematik.

math

Stödet riktar sig både till dig som läser kurser i matematik, och till dig som läser kurser där matematiken kommer in som en del i andra ämnesstudier. Boka gärna en tid i kalendern nedan. Under rådande omständigheter sker all handledning online. Högst ett inbokat handledningstillfälle per vecka är tillåtet för individer eller skrivargrupper

 

Här är exempel på vad du kan få hjälp med:

  • Att förbättra dina bakgrundskunskaper.
  • Att lösa olika typer av beräkningar, exempelvis ekonomiska och medicinska.
  • Att lösa ut variabler ur formler, inom exempelvis statistik.
  • Att hitta lämpliga studieupplägg och strategier vid matematiska studier.

 

Tidsbokning: Matematikstöd