Stöd i matematik

Du som behöver matematikstöd kan vända dig till Studieverkstadens handledare i matematik. Handledningens syfte är att hjälpa dig utveckla dina förmågor i grundläggande matematik.

math

Stödet riktar sig både till dig som läser kurser i matematik, och till dig som läser kurser där matematiken kommer in som en del i andra ämnesstudier. Boka gärna en tid i kalendern nedan. Under rådande omständigheter sker all handledning online.

 

Här är exempel på vad du kan få hjälp med:

  • Att förbättra dina bakgrundskunskaper.
  • Att lösa olika typer av beräkningar, exempelvis ekonomiska och medicinska.
  • Att lösa ut variabler ur formler, inom exempelvis statistik.
  • Att hitta lämpliga studieupplägg och strategier vid matematiska studier.

 

Tidsbokning: Matematikstöd