CER-nätverket

Spara favorit 7 feb februari 2018
Northern lights over Sundsvall

CER-nätverket är ett branschnätverk för företag och organisationer inom bank, fastighet, försäkring, pension och revision. Nätverkets vision är att "Genom tillväxt och kreativ samverkan ska Sundsvallsregionen vara Nordens ledande kompetenscentrum inom bank, försäkring och pension i samarbete med fastighet och revision".

Det finns en ledningsgrupp och två arbetsgrupper med representanter från näringslivet och CER. Under flikarna i menyn till vänster står att läsa om dessa grupper.