Arbetsgrupp för potentiella medarbetare till branscherna

Spara favorit 5 feb februari 2018

CER-nätverkets arbetsgrupp för potentiella medarbetare har vuxit fram ur ett rekryteringsbehov till de fem branscher som står i centrum för CERs verksamhet. Här nedan finns mer information om denna arbetsgrupp och genomförda aktiviteter.

Arbetsgruppens medlemmar

 • Mittuniversitetet, CER - Peter Öhman (ersättare Heléne Lundberg)
 • Amendo, Katarina Joneström (ersättare Pernilla Keusch)
 • Deloitte - Caroline Wennersten (ersättare Lizze-Lott Bergman)
 • Folksam - Catarina Bogg Asplund (ers. Helena Fransson)
 • Forma - Alexander Björk (ers. Johan Bratteberg)
 • Grant Thornton - Esko Ruusila (ers. Emma Jutman)
 • KPMG - Marlene Olsson (ers. Kristoffer Bodin) 
 • If - Mats Jonsson (ers. Cecilia Sahlin)
 • Nordea - Helena Hallgren (ers. Susanne Olsson)
 • PwC - Christine Larsson Schedin (ers. Mattias Eriksson)
 • SEB - Joakim Gustafsson (ers. Ingemar Larsson)
 • Skandia - Carina Svensson (ers. Karolina Jönsson)
 • SPV - Annica Bylund (ers. Mika Loftbacken)
 • Sundekon (näringsliv) - Philip Hammar (ers. Naod Kifleyesus)
 • Sundekon (utbildning) - Annie Åkerberg (ers. Victoria Cunelius)
 • Sundsvalls Gymnasium - Anneli Johansson (ers. Johan Lundin)
 • Sundsvalls kommun, YH - Agneta Lindgren (ers. Helena Westerlund)
 • Timrå gymnasium - Andreas Norrbin

Målgrupp

Potentiella och nuvarande studenter på ekonomutbildningen vid Mittuniversitetet.

Uppdrag

Locka studenter till ekonomutbildningen vid Mittuniversitetet, stimulera dem via olika aktiviteter under utbildningen och göra dem intresserade av de företag och organisationer som CER samverkar med för framtida anställningar.

Genomförda aktiviteter 

2018-01-31 – Gästföreläsning under kursen Reglering och finansiella tjänster för ekonomstudenter i årskurs III.
Deltagande organisationer: Länsförsäkringar Västernorrland.
Medverkande från CER: Ulrika Sjödin.

2017-12-20 – Gästföreläsning under kursen Risk Management för ekonomstudenter i årskurs III.
Deltagande organisationer: Länsförsäkringar Västernorrland.
Medverkande från CER: Darush Yazdanfar.

2017-12-18 – Gästföreläsning under marknadsföringskursen för ekonomstudenter i årskurs I
Deltagande organisationer: Folksam
Medverkande från CER: Tommy Roxenhall

2017-12-06 – Gästföreläsning under kursen Portföljteori för ekonomstudenter i årskurs III
Deltagande organisationer: Nordea
Medverkande från CER: Mustafa Nourallah

2017-11-20 – Praktik för ekonomstudenterna på redovisningsinriktningens tredje år
Deltagande organisationer: CSN, Deloitte, Emhart Glass, E.ON, EY, Ess2, Forma, Grant Thornton, HSB, KPMG, Polskenet, PwC, SCA, Skatteverket, SPV
Medverkande från CER: Peter Öhman

2017-11-20 – Gästföreläsning under ekonomistyrningskursen för ekonomstudenter i årskurs I
Deltagande organisationer: KPMG
Medverkande från CER: Thomas Olsson

2017-11-01 – Gästföreläsning under redovisningskursen för ekonomstudenter i årskurs I
Deltagande organisationer: PwC
Medverkande från CER: Heléne Lundberg

2017-10-19 – Gästföreläsning under redovisningsteorikursen för ekonomstudenter i årskurs III
Deltagande organisationer: PwC
Medverkande från CER: Anna-Maria Jansson

2017-10-09 – Praktik för ekonomstudenterna på redovisningsinriktningens fjärde år
Deltagande organisationer: Grant Thornton, KPMG
Medverkande från CER: Peter Öhman

2017-10-02 – Praktisk revisionsuppgift under koncernredovisningskursen för ekonomstudenter i årskurs III
Deltagande organisationer: Grant Thornton
Medverkande från CER: Anna Burström

2017-09-13 – Gästföreläsning under organisationskursen för ekonomstudenter i årskurs I
Deltagande organisationer: SEB
Medverkande från CER: Belén Casales Morici

2017-09-06 – Sundekons föreningsdag för ekonomstudenter i årskurs I
Deltagande organisationer: Deloitte, Forma, Grant Thornton, KPMG, Nordea, PwC, SEB, Skandia

2017-05-11 – Gästföreläsning under kursen strategisk ledning för ekonomstudenter i årskurs II
Deltagande organisationer: Folksam
Medverkande från CER: Belén Casales Morici

2017-05-11 – Gästföreläsning under marknadsföringskursen för ekonomstudenter i årskurs I
Deltagande organisationer: Folksam
Medverkande från CER: Belén Casales Morici

2017-04-18 – Platsbesök under metodkursen för ekonomstudenter i årskurs II
Deltagande organisationer: Skandia
Medverkande från CER: Ulrika Sjödin

2017-04-03 – Platsbesök under ekonomistyrningskursen för ekonomstudenter i årskurs I
Deltagande organisationer: KPMG
Medverkande från CER: Prerna Kumar, Thomas Olsson

2017-03-23 – Seminariediskussioner under kursen Risk och försäkring för ekonomstudenter i årskurs III.
Deltagande organisationer: Folksam, Länsförsäkringar Västernorrland, Skandia
Medverkande från CER: Christer Strandberg

2017-03-15 – Gästföreläsning under redovisningskursen för ekonomstudenter i årskurs I
Deltagande organisationer: PwC.
Medverkande från CER: Heléne Lundberg.

2017-02-28 – Gästföreläsning under kursen Risk och försäkring för ekonomstudenter i årskurs III.
Deltagande organisationer: If.
Medverkande från CER: Christer Strandberg.

2017-02-27 – Gästföreläsning under kursen Risk och försäkring för ekonomstudenter i årskurs III.
Deltagande organisationer: Länsförsäkringar Västernorrland.
Medverkande från CER: Christer Strandberg.

2017-02-27 – Case-uppgift under räkenskapsanalyskursen för ekonomstudenter i årskurs II
Deltagande organisationer: Grant Thornton
Medverkande från CER: Anna-Maria Jansson

2017-02-23 – Student- och näringslivsmingel
Deltagande organisationer: Amendo, Deloitte, Folksam, Forma, Grant Thornton, HSB, KPMG, Nordea, PwC, SEB, Skandia
Medverkande från CER: Edith Andresen, Christer Strandberg, Peter Öhman

2017-02-08 – Gästföreläsning under finansieringskursen för ekonomstudenter i årskurs II
Deltagande organisationer: Swedbank
Medverkande från CER: Mustafa Nourallah

2017-02-06 – Gästföreläsning under kursen Reglering och finansiella tjänster för ekonomstudenter i årskurs III
Deltagande organisationer: Nordea
Medverkande från CER: Christer Strandberg

2017-02-02 – Information vid gymnasiebesök från Ö-vik
Deltagande organisationer: KMPG
Medverkande från CER: Edith Andresen

2017-02-01 – Gästföreläsning under organisationskursen för ekonomstudenter i årskurs I
Deltagande organisationer: Amendo
Medverkande från CER: Edith Andresen

2017-01-31 – Gästföreläsning under kursen Reglering och finansiella tjänster för ekonomstudenter i årskurs III
Deltagande organisationer: Länsförsäkringar Västernorrland
Medverkande från CER: Mustafa Nourallah

2016-12-12 – Gästföreläsning under marknadsföringskursen för ekonomstudenter i årskurs I
Deltagande organisationer: Folksam
Medverkande från CER: Tommy Roxenhall

2016-11-28 – Gästföreläsning under ekonomistyrningskursen för ekonomstudenter i årskurs I
Deltagande organisationer: NP3 fastigheter
Medverkande från CER: Ulrika Sjödin

2016-11-14 – Praktik för ekonomstudenterna på redovisningsinriktningens tredje år
Deltagande organisationer: CSN, Emhart Glass, E.ON, EY, Ess2, Grant Thornton, HSB, KPMG, Nordea, PwC, SCA, Skatteverket, SPV
Medverkande från CER: Peter Öhman

2016-10-18 – Gästföreläsning under redovisningskursen för ekonomstudenter i årskurs I
Deltagande organisationer: PwC
Medverkande från CER: Heléne Lundberg

2016-10-12 – Gästföreläsning under redovisningsteorikursen för ekonomstudenter i årskurs III
Deltagande organisationer: PwC
Medverkande från CER: Anna-Maria Jansson

2016-10-03 – Praktik för ekonomstudenterna på redovisningsinriktningens fjärde år
Deltagande organisationer: Finnhammars revisionsbyrå, Forma, Grant Thornton, KPMG, PwC
Medverkande från CER: Peter Öhman

2016-09-26 – Praktisk revisionsuppgift under koncernredovisningskursen för ekonomstudenter i årskurs III 
Deltagande organisationer: Grant Thornton
Medverkande från CER: Peter Öhman

2016-09-23 – Gästföreläsning under organisationskursen för ekonomstudenter i årskurs I
Deltagande organisationer: SEB
Medverkande från CER: Edith Andresen

2016-09-05 – Sundekons föreningsdag för ekonomstudenter i årskurs I
Deltagande organisationer: Amendo, Deloitte, Folksam, Grant Thornton, Nordea, PwC, SEB, Skandia

2016-05-20 – Gästföreläsning under kursen strategisk ledning för ekonomstudenter i årskurs II
Deltagande organisationer: SEB
Medverkande från CER: Edith Andresen

2016-05-20 – Gästföreläsning under marknadsföringskursen för ekonomstudenter i årskurs I
Deltagande organisationer: SEB
Medverkande från CER: Tommy Roxenhall

2016-04-19 – Platsbesök under metodkursen för ekonomstudenter i årskurs II
Deltagande organisationer: Skandia
Medverkande från CER: Ulrika Sjödin 

2016-04-12 – Gästföreläsning under ekonomistyrningskursen för ekonomstudenter i årskurs I
Deltagande organisationer: NP3 fastigheter
Medverkande från CER: Ulrika Sjödin

2016-03-07 – Case-uppgift under räkenskapsanalyskursen för ekonomstudenter i årskurs II
Deltagande organisationer: Grant Thornton
Medverkande från CER: Anna-Maria Jansson 

2016-03-02 – Student- och näringslivsmingel
Deltagande organisationer: Deloitte, Folksam, Forma, Grant Thornton, KPMG, Nordea, Norrporten, NP3 fastigheter, PwC, SEB, Skandia,
Medverkande från CER: Christer Strandberg, Peter Öhman

2016-02-10 – Gästföreläsning under organisationskursen för ekonomstudenter i årskurs I
Deltagande organisationer: SEB
Medverkande från CER: Edith Andresen

2016-02-09 – Gästföreläsning under finansieringskursen för ekonomstudenter i årskurs II
Deltagande organisationer: Norrporten
Medverkande från CER: Darush Yazdanfar

2016-02-05 – Gästföreläsning under organisationskursen för ekonomstudenter i årskurs I
Deltagande organisationer: Norrporten
Medverkande från CER: Edith Andresen

2015-12-16 – Gästföreläsning under marknadsföringskursen för ekonomstudenter i årskurs I
Deltagande organisationer: Folksam
Medverkande från CER: Tommy Roxenhall

2015-11-30 – Gästföreläsning under ekonomistyrningskursen för ekonomstudenter i årskurs I
Deltagande organisationer: SPV
Medverkande från CER: Ulrika Sjödin

2015-11-16 – Praktik för ekonomstudenterna på redovisningsinriktningens tredje år
Deltagande organisationer: Contrado, CSN, E.ON, EY, Ess2, Grant Thornton, HSB, KPMG, Nordea, Norrporten, PwC, SBC, SCA, Skatteverket, SPV, Sundsvalls kommun
Medverkande från CER: Peter Öhman

2015-10-26 – Gästföreläsning under redovisningskursen för ekonomstudenter i årskurs I
Deltagande organisationer: PwC
Medverkande från CER: Heléne Lundberg

2015-10-20 – Gästföreläsning under kursen Risk Management för ekonomstudenter i årskurs III
Deltagande organisationer: Länsförsäkringar Västernorrland
Medverkande från CER: Alexander Rad

2015-10-06 – Praktisk revisionsuppgift under koncernredovisningskursen för ekonomstudenter i årskurs III
Deltagande organisationer: Deloitte
Medverkande från CER: Peter Öhman

2015-10-05 – Praktik för ekonomstudenterna på redovisningsinriktningens fjärde år
Deltagande organisationer: Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG, PwC, SPV
Medverkande från CER: Peter Öhman

2015-09-21 – Gästföreläsning under kursen Portföljteori för ekonomstudenter i årskurs III
Deltagande organisationer: Swedbank
Medverkande från CER: Darush Yazdanfar

2015-09-15 – Gästföreläsning under organisationskursen för ekonomstudenter i årskurs I
Deltagande organisationer: SEB
Medverkande från CER: Edith Andresen

2015-09-09 – Praktisk revisionsgenomgång under redovisningsteorikursen för ekonomstudenter i årskurs III
Deltagande organisationer: PwC
Medverkande från CER: Anna-Maria Jansson

2015-08-31 – Sundekons föreningsdag för ekonomstudenter i årskurs I
Deltagande organisationer: Deloitte, Forma, Grant Thornton, Nordea, PwC, SEB, Skandia

2015-05-04 - Gästföreläsning under kursen strategisk ledning för ekonomstudenter i årskurs II,
Deltagande organisationer: Folksam,
Medverkande från CER: Tommy Roxenhall

2015-05-04 - Gästföreläsning under marknadsföringskursen för ekonomstudenter i årskurs 1,
Deltagande organisationer: Folksam,
Medverkande från CER: Tommy Roxenhall

2015-04-27 - Platsbesök under metodkursen för ekonomstudenter i årskurs II, Deltagande organisationer: Skandia,
Medverkande från CER: Ulrika Sjödin

2015-04-20 - Gästföreläsning under ekonomistyrningskursen för ekonomstudenter i årskurs 1,
Deltagande organisationer: SPV,
Medverkande från CER: Ulrika Sjödin

2015-03-24 - Gästföreläsning under redovisningskursen för ekonomstudenter i årskurs 1,
Deltagande organisationer: PwC,
Medverkande från CER: Helene Lundberg

2015-03-10 – Case-uppgift under räkenskapsanalyskursen för ekonomstudenter i årskurs II,
Deltagande organisationer: Grant Thornton,
Medverkande från CER: Anna-Maria Jansson

2015-02-25 – Student- och näringslivsmingel,
Deltagande organisationer: Deloitte, Folksam, Grant Thornton, Nordea, Norrporten, NP3 fastigheter, PwC, SEB, Skandia, Trygg-Hansa,
Medverkande från CER: Edith Andresen, Peter Öhman

2015-02-12 – Gästföreläsning under finansieringskursen för ekonomstudenter i årskurs II,
Deltagande organisationer: Nordea,
Medverkande från CER: Darush Yazdanfar

2015-02-06 – Gästföreläsning under organisationskursen för ekonomstudenter i årskurs I,
Deltagande organisationer: SEB,
Medverkande från CER: Edith Andresen

2014-12-03 – Gästföreläsning under ekonomistyrningskursen för ekonomstudenter i årskurs I 
Deltagande organisationer: SPV 
Medverkande från CER: Aron Thyr

2014-11-17 - Praktik för ekonomstudenterna på redovisningsinriktningens tredje år. Deltagande organisationer: Bolagsverket, Contrado, CSN, Emhart Glass, E.ON. Ernst & Young, Ess2, Grant Thornton, KPMG, Pro&Pro, PwC, SEB, SCA, Skatteverket. Medverkande från CER: Peter Öhman.

2014-10-29 - Gästföreläsning under kursen Risk Management för ekonomstudenter i årskurs 3.
Deltagande organisationer: Nordea.
Medverkande från CER: Alexander Rad.

2014-10-28 - Gästföreläsning under kursen Risk Management för ekonomstudenter i årskurs 3.
Deltagande organisationer: Länsförsäkringar Västernorrland.
Medverkande från CER: Alexander Rad.

2014-10-22 - Gästföreläsning under redovisningskursen för ekonomstudenter i årskurs 1.
Deltagande organisationer: PwC.
Medverkande från CER: Heléne Lundberg.

2014-10-06 – Praktik för ekonomstudenterna på redovisningsinriktningens fjärde år. 
Deltagande organisationer: Deloitte, E.ON, Emhart Glass, EY, Grant Thornton, KPMG, PwC. 
Medverkande från CER: Peter Öhman

2014-10-06 – Praktisk revisionsuppgift under koncernredovisningskursen för ekonomstudenter i årskurs III. 
Deltagande organisationer: Deloitte. 
Medverkande från CER: Peter Öhman

2014-09-26 – Gästföreläsning under kursen Portföljteori för ekonomstudenter i årskurs III. 
Deltagande organisationer: Handelsbanken. 
Medverkande från CER: Alexander Rad.

2014-09-25 – Platsbesök under redovisningsteorikursen för ekonomstudenter i årskurs III. 
Deltagande organisationer: PwC. 
Medverkande från CER: Carl-Michael Unger.

2014-09-15 – Gästföreläsning under organisationskursen för ekonomstudenter i årskurs I. 
Deltagande organisationer: SEB. 
Medverkande från CER: Tommy Roxenhall

2014-04-25 – Riksbanksföredrag under kursen internationell ekonomi för ekonomstudenter i årskurs I.
Deltagande organisationer: Riksbanken.
Medverkande från CER: Dick Svedin

2014-04-25 – Platsbesök under metodkursen för ekonomstudenter i årskurs II
Deltagande organisationer: Skandia.
Medverkande från CER: Ulrika Sjödin.

2014-03-12 – Case-uppgift under räkenskapsanalyskursen för ekonomstudenter i årskurs II.
Deltagande organisationer: Grant Thornton.
Medverkande från CER: Anna-Maria Jansson.

2014-02-18 – Platsbesök för studenter från Timrå gymnasium och Gudlav Bilderskolan i Sollefteå.
Deltagande organisationer: Grant Thornton, Nordea, Skandia.
Medverkande från CER: Peter Öhman

2014-02-18 – Student- och näringslivsmingel.
Deltagande organisationer: Deloitte, Diös, Folksam, Grant Thornton, If, Nordea, Norrporten, PwC, Skandia, SPV, Swedbank.
Medverkande från CER: Peter Öhman

2014-02-12 – Gästföreläsning under finansieringskursen för ekonomstudenter i årskurs II.
Deltagande organisationer: Nordea.
Medverkande från CER: Magnus Norberg

2013-12-18 – Gästföreläsning under marknadsföringskursen för ekonomstudenter i årskurs I.
Deltagande organisationer: Folksam.
Medverkande från CER: Tommy Roxenhall

2013-11-22 – Gästföreläsning under ekonomistyrningskursen för ekonomstudenter i årskurs I.
Deltagande organisationer: SPV.
Medverkande från CER: Carl-Michael Unger

2013-11-18 – Praktik för ekonomstudenterna på redovisningsinriktningens tredje år. Deltagande organisationer: CSN, Ernst & Young, Grant Thornton, HSB Mitt, KPMG, PwC, SCA, Skatteverket, SPV, Sundsvalls kommun.
Medverkande från CER: Peter Öhman

2013-10-21 – Gästföreläsning under redovisningskursen för ekonomstudenter i årskurs I.
Deltagande organisationer: PwC.
Medverkande från CER: Heléne Lundberg

2013-10-11 – Praktisk revisionsuppgift under koncernredovisningskursen för ekonomstudenter i årskurs III.
Deltagande organisationer: KPMG
Medverkande från CER: Carl-Michael Unger

2013-10-07 – Praktik för ekonomstudenterna på redovisningsinriktningens fjärde år. Deltagande organisationer: Deloitte, Grant Thornton, Härnösands kommun, KPMG, PwC.
Medverkande från CER: Peter Öhman

2013-09-19 – Gästföreläsning under redovisningsteorikursen för ekonomstudenter i årskurs III.
Deltagande organisationer: Deloitte.
Medverkande från CER: Carl-Michael Unger

2013-09-16 – Gästföreläsning under organisationskursen för ekonomstudenter i årskurs I.
Deltagande organisationer: SPV.
Medverkande från CER: Tommy Roxenhall

2013-05-31 – Gästföreläsning under kursen strategisk ledning för ekonomstudenter i årskurs II.
Deltagande organisationer: Sundsvalls kommun.
Medverkande från CER: Tommy Roxenhall

2013-05-31 – Gästföreläsning under marknadsföringskursen för ekonomstudenter i årskurs I.
Deltagande organisationer: Sundsvalls kommun.
Medverkande från CER: Tommy Roxenhall

2013-04-24 – Gästföreläsning under ekonomistyrningskursen för ekonomstudenter i årskurs I.
Deltagande organisationer: SPV.
Medverkande från CER: Olof Wahlberg

2013-04-19 – Platsbesök under metodkursen för ekonomstudenter i årskurs. Deltagande organisationer: Skandia.
Medverkande från CER: Ulrika Sjödin

2013-03-20 – Information inför ekonomstudenternas fördjupningsval.
Deltagande organisationer: Deloitte, Nordea, PwC, Skandia.
Medverkande från CER: Edith Andresen, Olof Wahlberg, Peter Öhman

2013-03-18 – Platsbesök under redovisningskursen för ekonomstudenter i årskurs I. Deltagande organisationer: Grant Thornton.
Medverkande från CER: Helene Lundberg

2013-03-13 – Case-uppgift under räkenskapsanalyskursen för ekonomstudenter i årskurs II.
Deltagande organisationer: Grant Thornton.
Medverkande från CER: Anna-Maria Jansson

2013-03-01 – Presentation av CERs arbete med studentkontakter på Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisations (SEROs) kontaktmannakonferens.
Deltagande organisationer: SPV.
Medverkande från CER: Peter Öhman

2013-02-18 – Gästföreläsning under finansieringskursen för ekonomstudenter i årskurs II.
Deltagande organisationer: PwC.
Medverkande från CER: Olof Wahlberg

2013-02-07 – Platsbesök för studenter från Timrå gymnasium och Gudlav Bilderskolan i Sollefteå.
Deltagande organisationer: Grant Thornton, Nordea, Skandia.
Medverkande från CER: Peter Öhman

2013-02-07 – Student- och näringslivsmingel.
Deltagande organisationer: Deloitte, Ernst & Young, Folksam, Grant Thornton, Handelsbanken, HSB Mitt, If, KPMG, Nordea, Norrporten, PwC, Skandia, SPV, Swedbank
Medverkande från CER: Marzena Nordin, Peter Öhman

2013-02-06 – Gästföreläsning under organisationskursen för ekonomstudenter i årskurs I.
Deltagande organisationer: SPV.
Medverkande från CER: Edith Andresen

2012-02-05 – Besök på Bromangymnasiet i Hudiksvall.
Deltagande organisationer: Sundekon.
Medverkande från CER: Edith Andresen

2012-12-20 – Gästföreläsning under marknadsföringskursen för ekonomstudenter i årskurs I.
Deltagande organisationer: Folksam.
Medverkande från CER: Tommy Roxenhall

2012-11-26 – Gästföreläsning under ekonomistyrningskursen för ekonomstudenter i årskurs I.
Deltagande organisationer: SPV.
Medverkande från CER: Olof Wahlberg

2012-11-19 – Praktik för ekonomstudenterna på redovisningsinriktningens tredje år
Deltagande organisationer: CSN, E.ON Vattenkraft, Grant Thornton, HSB Mitt, PwC, SBC, SCA Timber, Skatteverket, SPV
Medverkande från CER: Peter Öhman

2012-10-24 – Gästföreläsning under redovisningskursen
för ekonomstudenter i årskurs I.
Deltagande organisationer: PwC.
Medverkande från CER: Anna-Maria Jansson

2012-10-18 – Gästföreläsning under kursen Risk Management
för ekonomstudenter i årskurs III.
Deltagande organisationer: Nordea
Medverkande från CER: Alexander Rad

2012-10-15 – Praktik för ekonomstudenterna på redovisningsinriktningens
fjärde år.
Deltagande organisationer: Deloitte, Ernst & Young, Grant Thornton, KPMG, PwC. Medverkande från CER: Anna-Maria Jansson, Peter Öhman

2012-10-12 – Praktisk övningsuppgift under koncernredovisningskursen
för ekonomstudenter i årskurs III.
Deltagande organisationer: KPMG
Medverkande från CER: Carl-Michael Unger

2012-10-05 – Företagsinformation under organisationskursen
för ekonomstudenter i årskurs I.
Deltagande organisationer: Länsförsäkringar Västernorrland.
Medverkande från CER: Edith Andresen, Anna-Maria Jansson

2012-08-30 – Introduktionsaktivitet för ekonomstudenter
och företag i CER-nätverket.
Deltagande organisationer: Nordea, PwC
Medverkande från CER: Edith Andresen, Peter Öhman

2012-05-30 –Platsbesök för studenter från Ljusdals gymnasieskola.
Deltagande organisationer: Grant Thornton.
Medverkande från CER: Peter Öhman

2012-05-23 – Gästföreläsning under marknadsföringskursen
för ekonomstudenter i årskurs I.
Deltagande organisationer: Norrporten
Medverkande från CER: Tommy Roxenhall

2012-05-21 – Besök hos avgångsstudenter på Åre gymnasieskola.
Deltagande organisationer: SPV.
Medverkande från CER: Peter Öhman

2012-04-20 – Platsbesök under metodkursen för ekonomstudenter
i årskurs II.
Deltagande organisationer: Skandia
Medverkande från CER: Heléne Lundberg

2012-04-16 – Gästföreläsning under ekonomistyrningskursen
för ekonomstudenter i årskurs I.
Deltagande organisationer: SPV
Medverkande från CER: Peter Öhman

2012-04-02 – Besök hos avgångsstudenter på Härnösands gymnasium.
Deltagande organisationer: PwC.
Medverkande från CER: Heléne Lundberg, Peter Öhman

2012-03-27 – Besök hos avgångsstudenter på Ådalsskolan i Kramfors.
Deltagande organisationer: Folksam, Nordea.
Medverkande från CER: Heléne Lundberg

2012-03-27 – Besök hos avgångsstudenter på Gudlav Bilderskolan i Sollefteå. Deltagande organisationer: Deloitte, Folksam, SPV.
Medverkande från CER: Peter Öhman

2012-03-26 – Besök hos avgångsstudenter på Thoren Business School i Sundsvall. Deltagande organisationer: Folksam, Nordea, Norrporten, Skandia
Medverkande från CER: Heléne Lundberg

2012-03-22 – Besök hos avgångsstudenter på Timrå gymnasium.
Deltagande organisationer: Deloitte, PwC, Skandia
Medverkande från CER: Peter Öhman

2012-03-21 – Besök hos avgångsstudenter på Sundsvalls gymnasium (Hedbergska). Deltagande organisationer: Grant Thornton, Folksam, Nordea, Norrporten, PwC, Skandia, SPV, Swedbank.
Medverkande från CER: Heléne Lundberg, Peter Öhman

2012-03-14 – Besök hos avgångsstudenter på Skvaderns gymnasium i Sundsvall. Deltagande organisationer: Grant Thornton, Norrporten, PwC, SPV, Swedbank
Medverkande från CER: Heléne Lundberg, Peter Öhman

2012-03-08 – Företagsuppgift under räkenskapsanalyskursen
för ekonomstudenter i årskurs II.
Deltagande organisationer: Grant Thornton
Medverkande från CER: Anna-Maria Jansson

2012-03-07 – Platsbesök under redovisningskursen
för ekonomstudenter i årskurs I.
Deltagande organisationer: PwC
Medverkande från CER: Anna-Maria Jansson

2012-02-12 – Gästföreläsning under finansieringskursen
för ekonomstudenter i årskurs II.
Deltagande organisationer: Handelsbanken
Medverkande från CER: Olof Wahlberg

2011-12-12 – Gästföreläsning under marknadsföringskursen
för ekonomstudenter i årskurs I.
Deltagande organisationer: Norrporten
Medverkande från CER: Tommy Roxenhall

2011-11-21 – Praktik för ekonomstudenterna på redovisningsinriktningens
tredje år.
Deltagande organisationer: Amesto, CSN, Ernst & Young, Esset revision, Grant Thornton, KPMG, PwC, SBC, Skatteverket.
Medverkande från CER: Peter Öhman

2011-11-11 – Produktion av foldern "näringslivsanknuten ekonomutbildning". Deltagande organisationer: Deloitte, Ernst & Young, Folksam, Grant Thornton, Handelsbanken, HSB Mitt, Härnösands kommun, If, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Nordea, Norrporten, Norrvidden, PwC, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun, Swedbank
Medverkande från CER: Christer Strandberg, Peter Öhman

2011-10-12 – Medverkan i uppsatsmingel för ekonomstudenter.
Deltagande organisationer: Ernst & Young, Nordea.
Medverkande från CER: Peter Öhman

2011-10-10 – Praktik för ekonomstudenterna på redovisningsinriktningens
fjärde år.
Deltagande organisationer: Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PwC
Medverkande från CER: Anna-Maria Jansson, Peter Öhman

2011-08-25 – Introduktionsaktivitet för ekonomstudenter
och företag i CER-nätverket.
Deltagande organisationer: Nordea, PwC
Medverkande från CER: Edith Andresen

2011-03-30 – Besök hos avgångsstudenter på Thorén Business School
gymnasieskola i Sundsvall.
Deltagande organisationer: PwC
Medverkande från CER: Peter Öhman

2011-02-01 – Student- och näringslivsmingel.
Deltagande organisationer: Deloitte, Ernst & Young, Grant Thornton, If, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Norrporten, PwC, SEB, Skandia, Swedbank. Medverkande från CER: Lina Bellman, Fred Jacobs, Åsa Nordin, Ulrika Sjödin, Eva Wallerstedt, Peter Öhman

2010-11-22 – Praktik för ekonomstudenterna på redovisningsinriktningens
tredje år.
Deltagande organisationer: Amesto, CSN, Deloitte, E.ON, Ernst & Young, Grant Thornton, KPMG, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Skatteverket
Medverkande från CER: Peter Öhman

2010-10-11 – Praktik för ekonomstudenterna på redovisningsinriktningens
fjärde år.
Deltagande organisationer: Deloitte, Ernst & Young, Grant Thornton, KPMG, PwC. Medverkande från CER: Anna-Maria Jansson, Peter Öhman

2009-10-12 – Praktik för ekonomstudenterna på redovisningsinriktningens
fjärde år.
Deltagande organisationer: Bolagsverket, Deloitte, Ernst & Young, Grant Thornton, KPMG, PwC, Skatteverket.
Medverkande från CER: Peter Öhman

2009-05-04 – Praktik för ekonomstudenterna på redovisningsinriktningens
tredje år.
Deltagande organisationer: Amesto, CSN, E.ON, Ernst & Young, First Hotel, KPMG, Skatteverket, Sundsvalls kommun
Medverkande från CER: Peter Öhman

cer-logotype