Nationella uppdrag

Spara favorit 8 maj maj 2017

Öhman, P. Inbjuden paneldeltagare vid Revisorsinspektionens seminarium i Stockholm den 20 april 2017. Seminariet handlade om den framtida revisionen i Sverige med anledning av den promemoria som lämnats till regeringen om förslag till åtgärder för förbättrad revisionskvalitet och stärkt förtroende för revisorer och revisionen.

Gebert Persson, S. Jurymedlem i Guldkanten sedan 2011. Guldkanten är Statens tjänstepensionsverks (SPVs) årliga pris till någon i Sverige som gjort en viktig insats när det gäller enkel, tydlig, överskådlig och nytänkande information om pensioner.

Öhman, P. Inbjuden talare på 4:e nationella redovisningskonferensen i Halmstad den 1 oktober 2010. Föredraget handlade om "Revisionsforskning i Sverige".

Gebert Persson, S. Inbjuden talare på If-dagen i Stockholm den 15 april 2010. Föredraget handlade om "Relationer inom försäkring - människa vs maskin". 

Öhman, P. Domare i riksfinalerna i SM i ekonomi i Gävle 2009, Karlstad 2010 och Göteborg 2011. SM i ekonomi är en tävling mellan landets universitet och högskolor om titeln Sveriges bästa ekonomstudenter.

Sjödin, U. Domare i riksfinalen i SM i ekonomi i Gävle 2009. SM i ekonomi är en tävling mellan landets universitet och högskolor om titeln Sveriges bästa ekonomstudenter.

Lundberg, H. Inbjuden talare på Svenskt Näringslivs konferens "Det nya landet" i Arlanda den 11 februari 2009. Föredraget handlade om "Hur kan vi stödja entreprenörskap".