Publikationer_ARKIVERAD

Spara favorit 9 mar mars 2017

CERs publikationer är indelade delserier för att det ska bli lättare att hitta. Läs gärna mer om våra olika avhandlingar.

  • Publicerade vetenskapliga artiklar
  • Vetenskapliga artiklar accepterade för publicering
  • Avhandlingar, böcker, bokkapitel och forskningsrapporter
  • Internationella konferensbidrag
  • Bidrag till nordiska konferenser och workshops
  • Debattartiklar
  • CER-rapporter
  • Magisteruppsatser
  • Utredningar
cer-logotype