Enkät om Centrum för forskning om ekonomiska relationer

Spara favorit 25 apr april 2017

CER vill ständigt förbättra kommunikationen och skulle därför vilja be dig besvara nedanstående enkät om din syn på CERs inriktning, varför du engagerar dig i CER och CERs kommunikation. Enkäten tar bara ett par minuter att besvara, vi hoppas att du vill ta dig den tiden för att hjälpa oss att förbättra kommunikationen med våra samarbetspartner. Vi vill gärna få ditt svar senast onsdag 3 maj.

Tack för din hjälp!

Peter Öhman
Centrumledare, CER