Gamla pressklipp

Spara favorit 4 jun juni 2015

Januari 2015

Intervjuer med CERs centrumledare Peter Öhman i Dagens Eko och SVTs Mittnytt om granskningen av FOI-rapporten.

Reportage i TT, Svenska Dagbladet, Sundsvalls Tidning och andra lokaltidningar om granskningen av FOI-rapporten.

Oktober 2014

Reportage i Sundsvalls Tidning om CERs lyckade friskvårdsresa.Lyssna

Notis i Sundsvalls Tidning om att professor emeritus Eva Wallerstedt tilldelats Ekonomiforskningsstiftelsens pris á 75 000 kr.

Augusti 2014

Intervju med CERs Lina Bellman i Sveriges Radio P4 om huspriser i Västernorrland.Lyssna

Maj 2014

Ledarkommentar i Sundsvalls Tidning om vikten av regional samverkan mellan universitet, myndigheter och näringsliv inom bank, försäkring och pension.

Reportage i Sundsvalls Tidning om viktiga branscher i Sundsvall, däribland bank, försäkring och pension.

April 2014

Reportage i tidningen Pensioner & Förmåner (nr 4, 2014) om pensionsbranschen i Sundsvall och det goda samarbetsklimatet i regionen.

Reportage i tidningen Civilekonomen (nr 3, 2014) om CER och CER-nätverkets projekt "Näringslivsanknuten ekonomutbildning".Lyssna

Reportage i affärstidningen Näringsliv Sverige (nr 2, 2014) om CER och CER-nätverket.Lyssna

Reportage i Sundsvalls Tidning om CERs friskvårdsresa.Lyssna

Februari 2014

Reportage i Näringslivsbolagets informationsmagasin om SEBs etablering i Sundsvall och betydelsen av CERs nätverkssamarbete.Lyssna

Januari 2014

Intervju med CERs Ulrika Sjödin i Sveriges Radio P4 om betalningsmedel i ett historiskt perspektiv.

Augusti 2013

Reportage i Dagens Nyheter om dom mot revisorer.Lyssna

Juli 2013

Reportage i Dagens Nyheter om revisorernas granskning av TeliaSonera.

Reportage i Dagens Nyheter om eventuell vinstskatt för banker.

Reportage i Sundsvalls Tidning om satsningen på att stärka befintliga och locka nya verksamheter inom bank, försäkring och pension till Sundsvallsregionen.

December 2012

Reportage i Fastighetstidningen om en fastighetsstudie som CER genomfört.

November 2012

Nyhetsreportage i Rapport, Aktuellt och Uppdrag granskning om TeliaSonera-affären och revisorernas roll som granskare av TeliaSoneras räkenskaper, med CERs Einar Häckner som sakkunnig.

Reportage på nätsajten Byggkanalen om en fastighetsstudie som CER genomfört.

Reportage i SVT Mittnytt om en fastighetsstudie som CER genomfört.

Oktober 2012

Reportage i Sundsvalls Tidning om att CERs centrumledare Peter Öhman tilldelats ett forskarpris á 75 000 kr.Lyssna

Reportage i Nordisk försäkringstidskrift (nr 3, 2012) om försäkringsbranschen i Sundsvall och det goda samarbetsklimatet i regionen.Lyssna

Juni 2012

Reportage i bilaga till Dagens industri om en prisbelönt studie som CER genomfört.Lyssna

Juni 2012

Reportage i affärstidningen Näringsliv Sverige (nr 3, 2012) om utvecklingssatsningar i Sundsvall.Lyssna

April 2012

Reportage i affärstidningen Näringsliv Sverige (nr 2, 2012) om CERs forskning och arbetet med en näringslivsanknuten ekonomutbildning.Lyssna

Mars 2012

Reportage i ett temanummer om utbildning i Dagbladet/Sundsvalls Tidning om CER–nätverket.

Januari 2012

Reportage i Sundsvalls Tidning om CERs unika samarbete med det omgivande samhället.

Oktober 2011

Reportage på nätsajten Ekonomisverige om en revisionsstudie som CER genomfört.

Reportage på nätsajten Jobbsafari om en revisionsstudie som CER genomfört.Lyssna

Augusti 2011

Reportage i tidningen Näringsliv Västernorrland (nr 8, 2011) om en studie som CER genomfört.